• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος' | 13 Μαΐου 2018, 22:28

    Ο ΣΕΛΛΕ, ο σύλλογος που εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων των ΤΕΙ Λογοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου και αυτού του ΤΕΙ Ηπείρου), θα ήθελε να επισημάνει τα εξής: Μέχρι σήμερα, στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η λογοθεραπεία ήταν αντικείμενο σπουδών αποκλειστικά στις Σχολές των ΑΤΕΙ της χώρας. Με την ένταξη του τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα Πανεπιστημιακή Σχολή Λογοθεραπείας. Όπως είναι φυσικό, μία τέτοια αλλαγή θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην θίγονται τόσο οι μέχρι σήμερα απόφοιτοι των Σχολών Λογοθεραπείας των ΤΕΙ, όσο και οι σημερινοί φοιτητές των Σχολών αυτών. Δυστυχώς όμως, δεν υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη ή σχέδιο για τους μέχρι σήμερα αποφοίτους των Ελληνικών Σχολών Λογοθεραπείας, οι οποίοι όχι απλώς αδικούνται, αλλά στην ουσία αγνοούνται. Ήδη το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, φαίνεται πως, θα είναι το ίδιο με αυτό του «πρώην» τμήματος Λογοθεραπείας του «πρώην» ΤΕΙ Ηπείρου (άρθρο 4 παρ. 2 περ. ββ΄ του σχεδίου νόμου). Μένει να επιβεβαιωθεί με τη δημιουργία του προγράμματος σπουδών των Πανεπιστημιακών Σχολών και τη σύγκρισή του με αυτό των Σχολών των αντίστοιχων ΤΕΙ, για να καταστεί σαφές ότι στην πραγματικότητα το μόνο που θα αλλάξει είναι ο χαρακτηρισμός τη Σχολής και του πτυχίου. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι στην πραγματικότητα δε μιλάμε για «αναβάθμιση» των σπουδών λογοθεραπείας, αλλά για μετονομασία αυτών. Μία μετονομασία, όμως, που θα δημιουργήσει φοιτητές και αποφοίτους Λογοθεραπείας δύο ταχυτήτων, όχι ως προς την ουσιαστική τους κατάρτιση, αλλά ως προς τα τυπικά προσόντα που αυτή θα συνεπάγεται. Οι απόφοιτοι των Σχολών ΤΕΙ θα έχουν «υποβαθμισμένο» πτυχίο σε σχέση με τους αποφοίτους των Πανεπιστημιακών Σχολών Λογοθεραπείας. Τούτο, μάλιστα, όταν φοίτησαν σε μία περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε Πανεπιστημιακή Σχολή. Όταν το Υπουργείο αποφασίζει ότι πλέον η Λογοθεραπεία ανήκει στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, καλό θα είναι να μη λησμονεί όσους έχουν αποφοιτήσει, όταν το ίδιο Υπουργείο θεωρούσε ότι ανήκε αποκλειστικά στην Τεχνολογική Ανώτατη Εκπαίδευση. Πουθενά στο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει πρόβλεψη για δυνατότητα εξίσωσης του πτυχίου της Σχολής Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου με αυτό της αντίστοιχης Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδιαίτερα οι απόφοιτοι της Σχολής Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου θα έχουν αποφοιτήσει από μια σχολή-«φάντασμα», εφόσον σταδιακά εξαφανίζονται από τον χάρτη τα ΤΕΙ ή παραμένουν ελάχιστα διαθέσιμα τμήματα σε αυτά. Έτσι, θα παρατηρηθεί το φαινόμενο παλαιοί απόφοιτοι ΤΕΙ με διδακτορικά να διδάσκουν μαθήματα σε φοιτητές ΑΕΙ, οι οποίοι θα λάβουν αναβαθμισμένο πτυχίο σε σχέση με αυτό των καθηγητών τους! Δυστυχώς, όμως, από το σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση, παρατηρείται ότι ούτε οι σημερινοί φοιτητές του ΤΕΙ Ιωαννίνων δε δύνανται να αναβαθμίσουν τις σπουδές τους με απλή αίτηση στη γραμματεία, λαμβάνοντας περισσότερα θεωρητικά μαθήματα, όπως έγινε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τους εργοθεραπευτές (βλέπε αντίστοιχο νόμο 4521/2018 που αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και την αντίστοιχη Σχολή Εργοθεραπείας.) Μόνο η εξίσωση των ήδη κτηθέντων πτυχίων ΤΕΙ Λογοθεραπείας με αυτούς που θα αποκτηθούν από τις Πανεπιστημιακές Σχολές Λογοθεραπείας είναι μία δίκαιη λύση στα ζητήματα που προαναφέρουμε και ο ΣΕΛΛΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, έχοντας χρέος να υπερασπιστεί τα πτυχία των μελών του και να μη συναινέσει στην ουσιαστική υποβάθμισή τους.