• Σχόλιο του χρήστη 'Πέγκυ' | 13 Μαΐου 2018, 23:34

    Οι φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου δεν είναι κατώτερης βαθμίδας από αυτούς των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Δικαιούνται ίσης μεταχείρισης.