• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 5 Οκτωβρίου 2018, 11:56

    Η ένταξη των Καθηγητών Εφαρμογών σε θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, κατηγορία η οποία ανήκει στα μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου αποτελεί άνιση και άδικη μεταχείριση των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των πανεπιστημίων. Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των πανεπιστημίων δεν υστερούν προσόντων και επιτελούν ουσιαστικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο αντίστοιχο με αυτό των Καθηγητών Εφαρμογών των ΤΕΙ. Για την ισότιμη αντιμετώπιση των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ απαιτείται η ένταξη τους σε θέσεις Λεκτόρων όπως και των Καθηγητών Εφαρμογών με τα ίδια δικαιώματα.