• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Παπανδρέου' | 7 Οκτωβρίου 2018, 22:03

    Με την εξέλιξη/ένταξη Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια, δρομολογείται εύλογα και η ένταξη του προσωπικού τους σε αντίστοιχες θέσεις Δ.Ε.Π. Το παρόν ν/σ είναι μία πολύ καλή ευκαιρία ώστε να λυθεί άμεσα μία ακόμη ώριμη εκκρεμότητα, η ένταξη του διδακτικού προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. σε θέσεις Λεκτόρων, κατ' αντιστοιχία με την ένταξη των υπηρετούντων Λεκτόρων (πρώην Καθηγητών Εφαρμογών) των Τ.Ε.Ι. Πράγματι, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση του διδακτικού (αλλά και ερευνητικού) έργου του προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. με αυτό των Λεκτόρων. Το θέμα μπορεί να λυθεί με την προσθήκη ενός άρθρου πρακτικά όμοιου με αυτά που ρυθμίζουν την ένταξη των Λεκτόρων των Τ.Ε.Ι. σε θέσεις Λεκτόρων Πανεπιστημίου. Πέρα από την (προφανή κατά την γνώμη μου) απαίτηση ίσης μεταχείρισης, μία τέτοια ρύθμιση οδηγεί σε λογική και λειτουργική κατανομή του διδακτικού προσωπικού στα Πανεπιστήμια και ενισχύει τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το ερευνητικό έργο.