• Σχόλιο του χρήστη 'Γιαννης' | 8 Οκτωβρίου 2018, 02:56

    Κύριε Υπουργέ, χαιρετίζω με ιδιαίτερη θέρμη την πρωτοβουλία για ίδρυση του ΠΕΚ Ιάσων, ωστόσο θεωρώ ότι αποτελεί βεβιασμένη κίνηση στη μορφή που έχει σχεδιασθεί και ενσωματωθεί στο παρόν νομοσχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, παρότι αποτελεί σημαντική κίνηση για την αναζωογόνηση της ακαδημαϊκής κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και είναι δυνατόν να αποτελέσει δράση μετριασμού του brain drain, ωστόσο δε έχετε συνυπολογίσει το υφιστάμενο κεφάλαιο (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμός) του ερευνητικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής (ΙΕΤΕΘ). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενσωματωθεί σαφή μνεία και δράσεις για ενσωμάτωση ή/και αξιοποίηση του (κεφαλαίου του ΙΕΤΕΘ) στον υπό ίδρυση ΠΕΚ. Το νομοσχέδιο στη παρούσα μορφή του ενισχύει τον κατακερματισμό των ερευνητικών φορέων και επιπρόσθετα προωθεί τον κανιβαλισμό μεταξύ δυο ινστιτούτων με ακριβώς τα ίδια αντικείμενα (σαφώς και περιορίζει το διαθέσιμο προϋπολογισμό που είναι απαραίτητος για τις δράσεις των ερευνητικών φορέων). Αξίζει να τονισθεί, ότι με το παρόν, αντί να ενισχύεται η ερευνητική υποδομή της Θεσσαλίας, αποδυναμώνεται με δεδομένο ότι το υφιστάμενο ερευνητικό κεφάλαιο (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμός ) νομοτελειακά θα καταλήξει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου διοικητικά ανήκει με τη παρούσα του μορφή. Άραγε, τα κονδύλια που απορροφήθηκαν από τον «κουρμπανά» της Θεσσαλίας για την ενίσχυσή του ερευνητικού δυναμικού θα επιστραφούν με κάποιο τρόπο στη Περιφέρεια; Τι θα γίνει με τον εξοπλισμό που ανήκει στο ΙΕΤΕΘ και είναι κατακερματισμένος σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η ανάπτυξη ενός διαλόγου μεταξύ Υπουργείου και ΙΕΤΕΘ θα αποτελούσε εξαιρετικό εργαλείο για την κατασκευή συναίνεσης. Δηλώνω σίγουρος ότι δεν έχετε την πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στον ερευνητικό φορέα της Θεσσαλίας στη παρούσα φάση.