• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:54

    Άρθρο 13- Απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων Σημείο β), Δεν θα πρέπει να ορίζονται τα περιοριστικά επίπεδα δόσης ανά περίπτωση και από τον οργανισμό αλλά να υπάρχει σαφής γενική οδηγία από την ΕΕΑΕ. Επίσης στο κείμενο του άρθρου, οι τελείες έχουν γίνει άνω τελείες.