• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:58

    Άρθρο 34 – Μεταβατικές διατάξεις Στην παράγραφο 5 το διάστημα της μεταβατικής περιόδου θα πρέπει να γίνει έως το 2023. Ειδικά αυτό είναι αναγκαίο καθώς θα υπάρξουν δημόσια νοσοκομεία στα οποία θα υπηρετεί επικουρικός ακτινοφυσικός ο οποίος είναι πολύ πιθανό να μην έχει την απαραίτητη τριετία για να ορισθεί ως εμπειρογνώμονας και συνεπώς δεν θα μπορεί να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα που απαιτεί η υπό διαβούλευση ΚΥΑ στο νοσοκομείο.