• Σχόλιο του χρήστη 'Μενέλαος Ζαφράκας' | 15 Δεκεμβρίου 2019, 18:49

    Άρθρο 7, Παράγραφος 2, εδάφιο β): Προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: «2β) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την κατανομή θέσεων προσωπικού στα Α.Ε.Ι. και στις επί μέρους ακαδημαϊκές τους μονάδες». Η πρόταση γίνεται επειδή μπορεί να υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για μέλη ΔΕΠ σε επί μέρους Τμήματα (π.χ. Τμήμα Μαιευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε, με μόνο τέσσερα μέλη ΔΕΠ με βαθμίδα επίκουρου καθηγητή και άνω) ή και Σχολές (π.χ. Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στην οποία εκτός από το σοβαρά υποστελεχωμένο Τμήμα Μαιευτικής ανήκει και το Παράρτημα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου) και παρόλα αυτά οι θέσεις να κατανέμονται ισομερώς από τις διοικήσεις των ΑΕΙ (Σύγκλητο ή Διοικούσα Επιτροπή) και σε Τμήματα ή Σχολές που είναι καλύτερα στελεχωμένες στο όνομα της ισότητας. Θα πρέπει η ΕΘ.Α.Α.Ε. να είναι σε θέση να υποστηρίξει τις πραγματικές ανάγκες των ακαδημαϊκών μονάδων (Τμημάτων και Σχολών) των ΑΕΙ. Μενέλαος Ζαφράκας, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Μαστολογίας-Χειρουργικής Μαστού, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος