• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΩΗ Σ.' | 14 Ιουλίου 2020, 23:45

    Διαλύει τις εργασιακές σχέσεις των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώνετε το ωράριο, τότε η σύμβαση εργασίας τροποποιείται μονομερώς. Δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να μειώσει δια της βίας το ωράριο σε έναν Εκπαιδευτικό και την επόμενη χρονιά να τον απολύσει με δραματικά μειωμένη αποζημίωση.