• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Π.' | 15 Ιουλίου 2020, 10:08

    Η διατύπωση είναι μνημείο ασάφειας. Να προστεθεί ότι η μείωση ωραρίου αφορά μόνο την περίπτωση που δεν υπάρχουν πια αρκετές διδακτικές ώρες και αναφέρεται μόνο στον εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας που έχει προσληφθεί τελευταίος. Επίσης να προστεθεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν άλλοι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας που εργάζονται υπερωριακά.