• Σχόλιο του χρήστη 'Μάτα' | 15 Ιουλίου 2020, 12:39

    Το άρθρο 9 του παρόντος νομοσχεδίου νομιμοποιεί πλήρως τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας καταργώντας το διοριστήριο μέσω της εκβιαζόμενης συναίνεσης. Το Υπουργείο αναίσχυντα πλέον προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα σχολαρχών και ιδιοκτητών χωρίς καμία πρόβλεψη για τους εργαζόμενους. Επιθυμώ άμεση τροποποίηση του παρόντος με στόχο την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.