• Σχόλιο του χρήστη 'Ανέστης' | 15 Ιουλίου 2020, 13:11

    Απαράδεκτο το περιεχόμενο του άρθρου. Ανοίγει τον ασκό του Αιόλου. Όταν ο εκπαιδευτικός διδάσκει σε ένα σχολείο, ιδιωτικό ή δημόσιο, οφείλει να νιώθει εργασιακή ασφάλεια, όσο αυτή είναι δυνατή. Όταν υπάρχουν διδακτικές ώρες για να του διατεθούν ώστε να συμπληρώσει πλήρες ωράριο, δεν υπάρχει λόγος να τον αναγκάσεις να έρθει σε σύγκρουση με άλλον συνάδελφο που θα έχει προσληφθεί για να σπάσει ο σχολάρχης στα δύο ένα πλήρες ωράριο. Είναι απίστευτα ζημιογόνο. Αρχικά, μία τέτοια κίνηση μπορεί να έχει κάποιο οικονομικό όφελος για τον σχολάρχη, όμως πολύ σύντομα, όταν το σχολείο θα έχει μετατραπεί σε εργασιακή αρένα όπου ο ένας συνάδελφος θα κοιτάει να"φάει" τον άλλο για τις ώρες, τότε και ο σχολάρχης θα καταλάβει ότι η μόνη λύση που απομένει είναι το λουκέτο. Και το σχολείο, από τη φύση του, δεν είναι οποιαδήποτε επιχείρηση. Όταν κλείσει, η απώλεια είναι πολύπλευρη και πολυεπίπεδη. Άρα, όλοι χαμένοι.