• Σχόλιο του χρήστη 'Ανέστης' | 15 Ιουλίου 2020, 14:19

    Απαράδεκτο, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης πλήρους ωραρίου για έναν εκπαιδευτικό, να δίνεται η δυνατότητα στον σχολάρχη να "σπάει" το πλήρες ωράριο στα δύο. Κανείς δεν πρόκειται να βγει κερδισμένος: ούτε ο σχολάρχης ούτε ο εκπαιδευτικός που θα εργαστεί με τέτοιους όρους