• Σχόλιο του χρήστη 'Κων/να Ρουμανά' | 15 Ιουλίου 2020, 16:19

    Εκπαιδευτικοί με αμφιβόλου ποιότητας τυπικά (έστω) χαρακτηριστικά. Μπάτε σκύλοι αλέστε