• Σχόλιο του χρήστη 'DD' | 15 Ιουλίου 2020, 19:56

    Για πρώτη φορά νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα μη επανεγγραφής μαθητή αν οφείλει τα δίδακτρα 2 ετών. Φανταστείτε αν κάποιος δεν πληρώνει την ασφάλειά του δεν έχει υγειονομική περίθαλψη, ενώ ένας μαθητής μπορούσε να τελειώσει το ιδιωτικό σχολείο χωρίς ο γονιός του να πληρώνει. Οι όποιες δικαστικές αγωγές γνωρίζουμε πόσο καθυστερούνε και πόσο κοστοβόρες είναι. Κατά τη γνώμη μου τα 2 έτη πρέπει να γίνουν 1 έτος, αφού κάποιος ασυνεπής γονιός αλλάζοντας 3 ιδιωτικά σχολεία μπορεί να τελειώσει ανέξοδα το Γυμνάσιο και το Λύκειο.