• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ' | 16 Ιουλίου 2020, 11:46

    Η εφαρμογή αυτού του άρθρου υπονομεύει τη λειτουργία του σχολείου ως παιδαγωγικού οργανισμού τόσο κατά πλάτος, δηλαδή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όσο και σε βάθος χρόνου. Ο ίδιος ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός με μία τέτοια αίτηση λειτουργεί αυτοκτονικά εφόσον ακυρώνεται το Διοριστήριό του. Μία τέτοια αίτηση η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα υπαγορεύεται ενδεχομένως από ιδιαίτερη προσωπική συνθήκη, θα πρέπει να αναφέρει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να εργάζεται με μειωμένο ωράριο, η λήξη του οποίου θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εντός του διδακτικού έτους και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους ο εκπαιδευτικός να επανέρχεται στις ώρες του. Η απασχόληση πολλών ατόμων με μειωμένο ωράριο υποβαθμίζει την παιδαγωγική λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων ο οποίος μετατρέπεται σιγά-σιγά σε αγέλη ατόμων που αγωνιούν για την επιβίωσή τους και είναι απολύτως συνεργάσιμοι με τη διεύθυνση της επιχείρησης αν όχι απολύτως αδιάφοροι για τα παιδαγωγικά ζητήματα που θα ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους.