• Σχόλιο του χρήστη 'Η.Λ' | 16 Ιουλίου 2020, 12:48

    "12 Ιουλίου 2020, 09:31 | ΟΙΕΛΕΜόνιμος ΣύνδεσμοςΣτο άρθρο 7ΣχΝ, στην παρ.6β δεν προβλέπεται διορισμός Υποδιευθυντών. Τα διευθυντικά στελέχη επιλέγονται από τον ιδιοκτήτη χωρίς κανένα επί της ουσίας κριτήριο, αφού –ακόμα κι αν δεν έχουν προσόντα- κανένας εκπαιδευτικός δεν πρόκειται να διεκδικήσει τη θέση λόγω της απειλής της απόλυσης. Έτσι, ο ιδιοκτήτης θα μπορέσει να κάνει Δ/ντρια, για παράδειγμα, την πρωτοδιόριστη κόρη του. Άραγε, ποια θα ήταν η αντίδραση της κοινωνίας αν ένας Υπουργός Παιδείας διόριζε ως Δ/ντρια σε δημόσιο σχολείο την πρωτοδιόριστη κόρη του;" Συγγνώμη που το είδατε αυτό γραμμένο; Διαβάστε παρακαλώ προσεκτικά το άρθρο 8 και τις αλλαγές που προτείνει στο άρθρο 25 του του Ν. 682/1977 και θα λυθούν όλες οι απορίες. Μην δημιουργείτε εσφαλμένες εντυπώσεις