• Σχόλιο του χρήστη 'Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας' | 16 Ιουλίου 2020, 13:00

    Το Άρθρο 9 νομιμοποιεί τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, δηλαδή την τροποποίηση επί τα χείρω των εργασιακών σχέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εργατική νομοθεσία απαγορεύεται η μονομερής τροποποίηση σύμβασης εργαζομένου από πλήρες σε μειωμένο ωράριο! Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να μειώνει το ωράριο σε όποιον εκπαιδευτικό θέλει ακόμα και κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, να δίνει όσες ώρες σε όποιον εκπαιδευτικό θέλει και φυσικά να προσλαμβάνει "φτηνούς" με μειωμένο ωράριο (σε ομηρία/ανασφάλεια, χωρίς απαιτήσεις και πρόθυμους να υποκύπτουν στις εντολές του). Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή στην παράγραφο 3, δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να μειώνει εκβιαστικά το ωράριο σε έναν εκπαιδευτικό και την επόμενη χρονιά να τον απολύσει με δραματικά μειωμένη αποζημίωση.