• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΑΨΑΛΑΚΗ' | 2 Μαρτίου 2021, 11:28

    Καλημέρα σας, Κατά αρχάς θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι γίνεται μια πραγματική προσπάθεια στο ΠΔΕ προς την ορθή κατεύθυνση, ώστε οι πόροι του να διατεθούν σε πραγματικές αναπτυξιακές δράσεις με άξονα τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης (βλ. την ένταξη των πανεπιστημιακών βάσεων, περιοδικών και βιβλίων).Θα θέλαμε όμως να καταθέσουμε τις εξής παρατηρήσεις : Α. το ΠΔΕ είναι ένα σημαντικό εργαλείο των ΝΠΔΔ και ειδικά των Πανεπιστημίων. Με τη λειτουργία του καινούργιο ΤΠΑ, τα ΝΠΔΔ θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα νέο τρόπο (αυστηρότερο ίσως) ένταξης των προτάσεων τους στο ΤΠΑ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθούν ταχύτητατες διαδικασίες, ώστε η πρόσκληση και η αξιολόγηση των ΤΔΕ των υποβαλλόμενων προτάσεων να είναι άμεση, ώστε η ανάλογη παροχή πιστώσεων και η έγκριση χρηματοδότησης να γίνεται με τους γρήγορους ρυθμούς με την ανάλογη εκπαίδευση και υποβοήθηση των φορέων. Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η Δ/νση του Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας έχει αποδείξει έμπρακτα ότι διαχειρίζεται τα αιτήματα των Πανεπιστημίων με ευελιξία και αμεσότητα, βοηθάει τις υπηρεσίες στη στήριξη των προτάσεων τους. Οφείλω να τιμήσω τους ανθρώπους της Δ/νσης οι οποίοι είναι εξαιρετικοί αποδεικνύοντας καθημερινά και σε κάθε επικοινωνία μας τον επαγγελματισμό τους, την επιστημονική τους κατάρτιση και τη διάθεσή τους να βοηθήσουν όσο περισσότερο γίνεται. Β. σε ότι αφορά όλες τις δράσεις που προβλέπονται, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα: Δεν φαίνεται ξεκάθαρα ο προϋπολογισμός σε υποδομές οι οποίες είναι ακόμα απαραίτητες για την βιωσιμότητα των Πανεπιστημίων. Γ. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι για τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί ή είναι σε εξέλιξη ( όπως ΣΔΙΤ -3 πανεπιστήμια) χρήζουν επίβλεψη μηχανικών για λογ/μό του φορέα. Οι τεχνικές υπηρεσίες των πανεπιστημίων είναι αποψιλομένες και στενάζουν σε όλες τις προκλήσεις υποδομών και ενεργειακών αναβαθμίσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν, μοναδικών ευκαιριών για την τρέχουσα περίοδο. Ως εκ τούτου προτείνεται στον άξονα Τεχνική Βοήθεια να δύναται ο φορέας να υποστηριχτεί με την πρόσληψη μηχανικών (ήτοι ΠΕ ή ΤΕ πολιτικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, αρχιτέκτονας μηχανικός ή μηχανικός υπολογιστών): 1.για την επίβλεψη των υποδομών με δυνατότητα υπογραφής παραλαβής του έργου και την αναλογούσα ευθύνη που διέπει τους μηχανικούς του ΕΔ. 2. Με εντολή του αρμόδιου οργάνου, να δύναται να συντάσσει και να διακηρύσσει έργα συμπληρωματικά τα οποία δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί και αφορούν αυστηρά τα έργα με ΤΔΕ. Η κάθε πρόσληψη θα είναι συνδεδεμένη με κάθε έργο ΤΔΕ, θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια και θα προσλαμβάνονται με σχέση παροχής έργου ή σύμβαση εργασίας. Επίσης, για την υποστήριξη των νέων διαδικασιών, θα θέλαμε να εξετασθεί η χρηματοδότηση για πρόσληψη προσωπικού, συμβουλευτικού χαρακτήρα, ώστε οι φορείς να υποστηριχτούν στη μετάβαση και τη παρακολούθηση των έργων μέσω της τεχνικής βοήθειας . Άλλωστε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διοίκηση (στενή και ευρύτερη) περνάει μεταβατικό στάδιο ψηφιοποίησης πολλών λειτουργιών της (ηλεκτρονική τιμολόγηση, μητρώο διαδικασιών κλπ) όπου όποια τροποποίηση σε συνήθη διαδικασία επιφέρει επιπλέον διοικητικό βάρος για έλεγχο και εκτέλεση κατά αυτή μεταβατική περίοδο. Δ. σε ότι αφορά την ένταξη των έργων φύλαξης των πανεπιστημίων, απαιτούνται λογισμικά και άδειες χρήσης και συντήρησης σε διάφορα προγράμματα, καθότι δεν υπάρχει ο σχετικός προϋπολογισμός. Ε. ευελπιστώντας ότι θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις των προηγούμενων ενταγμένων τεχνικών δελτίων και έργων που ετοιμάζονται για διακήρυξη. Προτείνεται να προβλεφθεί ότι τουλάχιστον θα ενταχθούν χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση τεχνικά δελτία που περιλαμβάνουν έργα τα οποία έχουν διακηρυχθεί, καθότι η συμβασιοποίηση μπορεί να καθυστερήσει από απρόβλεπτες συνθήκες (όπως προσφυγές, προσυμβατικό έλεγχο, αναμονή της ΑΕΕΠ ή αποφάσεων της ΕΑΑΔΙΣΥ). Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με εκτίμηση Ε. Καψαλάκη Προϊσταμένη Γενικής Διευθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης