• Σχόλιο του χρήστη 'Mackis' | 27 Ιανουαρίου 2011, 19:48

    Μία παρατήρηση όσον αφορά στο κόστος: Στον πίνακα που ανακοινώσατε για τα ειδικά επιμίσθια υπάρχουν κάποια ποσά ανά οικονομικό έτος. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτά είναι τα μεικτά ποσά. Δηλαδή τελικά στους αποσπασμένους έχει καταβληθεί το ποσό που αναγράφεται μείον το 15% που ήταν η παρακράτηση φόρου (αυτοτελής φορολόγηση). Όμως μπορεί κανείς να εντοπίσει κάποιες διαφορές ανάμεσα στα ποσά που ανακοινώσατε και στα ποσά που υπάρχουν στους απολογισμούς του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. (Πηγή: Υπ. Οικονομικών). Μεγάλες διαφορές υπάρχουν για το 2006 (1.500.000 ευρώ λιγότερα στην ανακοίνωσή σας) και το 2007 (4.000.000 ευρώ περίπου λιγότερα στην ανακοίνωσή σας). Σύμφωνα με τους απολογισμούς πράγματι υπήρξε αύξηση στη δαπάνη για το επιμίσθιο. Αυτή είναι: 2004->2005: -1% 2005->2006: +5% 2006->2007: +6% 2007->2008: +4% 2008->2009: +2% (έχει γίνει στρογγυλοποίηση στα ποσοστά). Συνολικά λοιπόν διαφορά: 2004->2009: +16% περίπου. Για το 2010 δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί. Γιατί αυξήθηκαν; Γιατί το ζητούσαν οι Συντονιστές Εκπαιδευσης. Κάθε απόσπαση που γίνεται βασίζεται σε έγγραφα Συντονιστών (το 99%). Είναι προφανές ότι δεν υπήρχε κάποιος μηχανισμός ελέγχου των κενών θέσεων που ζητούσαν οι Συντονιστές. Και εφόσον υπήρχαν τα κονδύλια δεν υπήρχε λόγος να αρνηθεί το Υπουργείο. Να σημειωθεί ότι όλα σχεδόν τα οικονομικά έτη το ποσό που δαπανήθηκε είναι μικρότερο από αυτό που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό.