• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Καρατζάς' | 29 Ιανουαρίου 2011, 04:50
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 28  30

    Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι ο Αξιολογικός Πίνακας Αποσπάσεων στο εξωτερικό είναι και δυσλειτουργικός (γιατί δεν εξασφαλίζει πάντα τον αριθμό των απαιτούμενων εκπαιδευτικών ή ειδικοτήτων) και προσβλητικός (γιατί αποσπώνται μέσω αυτού εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, τη γλώσσα των παιδιών στα οποία πάνε να διδάξουν). Προτείνουμε να δημιουργείται Αξιολογικός Πίνακας Αποσπάσεων στο Εξωτερικό από τον ΑΣΕΠ για τη διασφάλιση της διαφάνειας με εξετάσεις σε γλώσσα, μοριοδότηση των χρόνων υπηρεσίας αντιστρόφως ανάλογη αυτών (παρ. 5χρόνια χ 2, 15χρόνια χ 1), μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, συμμετοχή στις εξετάσεις για εισαγωγή στον Πίνακα τόσο των διορισμένων εκπαιδευτικών όσο και των αδιόριστων πτυχιούχων, μη δικαίωμα συμμετοχής όταν ο εκπαιδευτικός έχει ξεπεράσει το 25ο έτος υπηρεσίας, κ.ά. Επίσης, με νόμο να απαγορευτεί η απόσπαση ή η τοποθέτηση εκτός του Αξιολογικού Πίνακα! Οι αποσπάσεις ή οι τοποθετήσεις για τους αδιόριστους να γίνονται για δυο χρόνια! Παράταση να επιτρέπεται για άλλη μια διετία μόνο όταν υπάρχει πλειοψηφούσα γνώμη Πρεσβείας, Δντη Εκπαίδευσης, Συμβούλου Εκπαίδευσης, Φορέα και Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Αν ο εκπαιδευτικός αποσπάται σε εκπαιδευτική μονάδα Πρεσβείας να λαμβάνει το μισθό του στην Ελλάδα και ειδικό επιμίσθιο συνδεδεμένο με το μισθό του Πρέσβη. Αν αποσπάται σε εκπαιδευτική μονάδα Παροικιακού Φορέα να λαμβάνει μισθό στην Ελλάδα από το Ελληνικό Κράτος και αμοιβή από την Παροικία στην οποία προσφέρει έργο. Αν προέρχεται από τους αδιόριστους να λαμβάνει επίδομα από την Ελλάδα και τα αντίστοιχα (όπως τα περιγράψαμε παραπάνω)από τη χώρα υποδοχής.