• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Κυμιωνής' | 14 Φεβρουαρίου 2023, 13:06

    Ενίσχυση του ρόλου των Σχολικών Συμβουλίων στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής, Δικηγόρος Ι. Στην σχολική και εκπαιδευτική διαδικασία στην Χώρα μας από όποια θέση και αν έχει διατελέσει κανείς (και καμιά), μαθητής, γονέας, συγγενής, νονός (!), ενεργός στους Συλλόγους Γονέων, εκπαιδευτικός, φροντιστής, στέλεχος στην διοίκηση της σχολικής διαδικασίας, πάντα άπαντες και άπασες έχουμε την ίδια απορία : πώς είναι δυνατόν στον χώρο, όπου η αξιολόγηση διδάσκεται και υπάρχει σε κάθε στιγμή της ως αυτόθροη συνέπεια της ευγενούς άμιλλας, αυτή να τυγχάνει πεισματικής άρνησης και διαρκούς απόρριψης από τους διδάσκοντες αυτήν, τους εκπαιδευτικούς! Το θέμα είναι ζωτικής και ίσως στρατηγικής σημασίας πιά για την Εκπαίδευση στην Χώρα μας. Μεταξύ πολλών άλλων προσεγγίσεων στο ζήτημα μία μέθοδος και διαδικασία προσέγγισης και λύσης του θα μπορούσε να είναι η ανάληψη της διοικητικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της θέσης και του ρόλου των Σχολικών Συμβουλίων ιδίως διά της προσθήκης και απονομής σε αυτά νέων και περισσότερων σχολικών, αποφασιστικών, ρυθμιστικών και γνωμοδοτικών, αρμοδιοτήτων, που θα κατατείνουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο για τα Συμβούλια αυτά [ενδεικτικώς: (1) άρ. 51 Ν.1566/1985 (Α’ 167), (2) άρ. 2 Ν. 2621/1998 (Α’ 136)] μάλλον προκαλεί συγχύσεις και υποτιμά, παρά αναδεικνύει, τον ρόλο τους στην σχολική διαδικασία, ρόλο πολύ σημαντικό προς την κατεύθυνση της σχολικής αυτονομίας και εξέλιξης. ΙΙ.Τα υποτιμημένα και παραγκωνισμένα σήμερα Σχολικά Συμβούλια θα μπορούσαν: (ι) να διατηρήσουν την υποχρεωτική τριμερή σύνθεση και συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων (Σύλλογος Καθηγητών, Σύλλογος Γονέων, Εκπρόσωποι μαθητών – Β’βάθμια Εκπαίδευση) ενισχυόμενα με την διεύρυνση της συμμετοχής των Εκπαιδευτικών Εταίρων σε πενταμερή διά Εκπροσώπου τόσο του τοπικά αρμόδιου ΟΤΑ και ειδικώς της τοπικά αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής, όσο και της τοπικά αρμόδιας Διεύθυνσης Α’βάθμιας ή Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, (ιι) να μειώσουν ταυτόχρονα τον αριθμό των τακτικών Μελών τους (λχ σε εννέα (9)) χάριν ευελιξίας, (ιιι) να αναλάβουν με ενσωμάτωση την λειτουργία και τις έως σήμερα αρμοδιότητες αξιολόγησης, ελέγχου, εποπτείας των λοιπών επιμέρους υπό-λειτουργούντων ποικιλλώνυμων συλλογικών οργάνων (λχ Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας, Σχολικές Εφορείες κά) μετά την κατάργηση αυτών διά συγχώνευσης χάριν απλούστευσης του θεσμικού πλαισίου, (ιυ) να καταξιώσουν και να ενισχύσουν τον ρόλο των Γονέων και Κηδεμόνων στην σχολική και εκπαιδευτική διαδικασία σε μία σειρά σοβαρά ζητήματα των Σχολικών Μονάδων (πχ αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Εργου, δυναμική συμμετοχή στον Προγραμματισμό και Απολογισμό / Αποτίμηση του Ετήσιου Εκπαιδευτικού Εργου έκαστης Σχολικής Μονάδας – άρ. 47 Ν. 4547/2018 (Α’ 102), παιδαγωγική αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού και συνεπειών από οικογενειακές συνθήκες ειδικού χειρισμού και ενδο-οικογενειακής βίας, περιπτώσεις σχολικής παραβατικότητας και εφηβικής εγκληματικότητας, ένταξη αλλοδαπών μαθητών στην Σχολική Κοινότητα κά). Η σχετική νομοθετική και κανονιστική πρωτοβουλία στο ΥΠΑΙΘ είναι δυνατόν να μην διαρκέσει περισσότερο του ημερολογιακού διμήνου κατά τρόπο, ώστε από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς να μπορεί να ανακοινωθεί η έναρξη εφαρμογής της προς την Σχολική Κοινότητα. * Ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής, είναι Δικηγόρος ΔΣΑ παρ'Αρείω Πάγω – Εμμισθος Δικηγόρος Τμήματος Δικαστηρίων ΔΝΥ ΔΥΠΑ/τ.ΟΑΕΔ, LL.M., LL.M., ΥΔ Παντείου Πανεπιστημίου [ioanniskymionis@yahoo.gr]