• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανασία Ζαραμπούκα' | 30 Ιανουαρίου 2011, 21:31
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 19  13

    Για τις αποσπάσεις να υπάρχει αξιολογικός πίνακας και να τηρείται αυστηρά.να μη γίνονται "ειδικές" εξαιρέσεις. Η απόσπαση στο εξωτερικό δεν είναι υποχρεωτική. Γιαυτό σ'όποιον δεν αρέσει να μην κάνει αίτηση. Το γεγονός όμως ότι πολλοί εκπ/κοί ενδιαφέρονται να αποσπαστούν και μάλιστα να παραμείνουν πέρα της πενταετίας , σημαίνει ότι εκτός από το οικονομικό που είναι φυσικά πολύ δυνατό κίνητρο, υπάρχει και κάτι άλλο που τους έλκει. Είναι η "περιέργεια" η διάθεση για μάθηση , να γνωρίσεις καινούριους κόσμους και πολιτισμούς ,άλλες νοοτροπίες και συνθήκες διαβίωσης. Να βιώσεις μια πολυπολιτισμική ανεπτυγμένη κοινωνία , να ταξιδέψεις. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο όφελος εκτός από το οικονομικό. Δεν είμαστε λοιπόν αναντικατάστατοι και νομίζω ότι καλώς δίνεται σε πολλούς η δυνατότητα να βιώσουν αυτή την εμπειρία. Τα 5 χρόνια νομίζω ότι είναι καλά. Νομίζω όμως ότι για να πάρει κάποιος απόσπαση θα πρέπει να έχει υπηρετήσει τουλάχιστον 5 χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος με μηδενική εμπειρία να καλείται να διδάξει και να μεταφέρει την κουλτούρα του ελληνικού σχολείου όταν καλά καλά δεν ξέρει πως λειτουργεί το Ελληνικό. Σχετικά με το επιμίσθιο , θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του εκπ/κού στο εξωτερικού ( Διαμονή - διατροφή) και τα έξοδα οικοσυσκευής.