• Σχόλιο του χρήστη 'Mackis' | 4 Φεβρουαρίου 2011, 21:05

    Εάν απομονώσουμε αυτό το κομμάτι της διαβούλευσης θα παρασυρθούμε σε μεγάλη συζήτηση. Θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Ας πάρουμε τον σημαντικότερο στόχο όπως λέει και η διαβούλευση: "ελληνική γλώσσα και πολιτισμός". Για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας προτείνω την απόσπαση μόνο δασκάλων και φιλολόγων (μονίμων και αναπληρωτών αν χρειαστεί όπως προβλέπεται και στον Ν.2413/96 και σε σχετικές Υ.Α.). Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής" του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (δεκτές μπορεί να γίνονται και αιτήσεις εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα). Επίσης, να προηγούνται οι εκπαιδευτικοί (επαναλαμβάνω δάσκαλοι και φιλόλογοι) που έχουν υπηρετήσει σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ευρωπαϊκά σχολεία κ.λ.π. Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης. Να παρατείνεται η απόσπαση κάθε χρόνο και για όσα χρόνια επιθυμεί ο εκπαιδευτικός αν υπάρχει μετρήσιμο θετικό αποτέλεσμα (π.χ. ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας οι οποίες θα είναι υποχρεωτικές για τους μαθητές). Φυσικά ο στόχος δεν θα είναι μόνο η εκμάθηση της γλώσσας (ανάγνωση και γραφή) γι' αυτό πρέπει να γίνεται απόσπαση και φιλολόγων. Μέχρι τα 12 το παιδί μαθαίνει να διαβάζει. Στην εφηβική ηλικία αρχίζει και καταλαβαίνει. Για τη Γερμανία το επιμίσθιο (όπως είναι τώρα) μαζί με τις τακτικές αποδοχές νομίζω ότι είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού ο οποίος ζει μόνος σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας. Δεν θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ οικονομικά τα κίνητρα της απόσπασης. Θα πρότεινα και αύξηση των μορίων μετάθεσης (τουλάχιστον 5 για την Ευρώπη αναλόγως τη χώρα περισσότερα ή λιγότερα και το ίδιο και για τις υπόλοιπες χώρες). Ευθύμιος Συμεωνίδης Σαντορίνη