• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Πουρνάρα' | 2 Μαρτίου 2011, 12:49
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 202  123

    Όπως παρατήρησαν και άλλοι συνάδελφοι, οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει γάμο με μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού, έλληνα ή αλλοδαπό, και έχουν οικογένεια μόνιμα εγκατεστημένη στην αλλοδαπή, υπηρετούν την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό με ιδιαίτερη ευσυνειδησία και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η κατηγορία αυτών των εκπαιδευτικών έχει πρόσθετα προσόντα που φαίνεται να ενδιαφέρουν το ΥΠΔΒΜΘ : 1. σχεδόν κατά κανόνα αυξημένους τίτλους σπουδών (μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα) 2. άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία υπηρετούν 3. πολύχρονη εμπειρία στη διδασκαλία των ελληνικών ως μητρικής, δεύτερης και ξένης γλώσσας 4. ιδιαίτερη εξοικείωση με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ελληνοπαίδων του εξωτερικού, για τον επιπλέον λόγο ότι τα βιώνουν και προσωπικά στις οικογένειές τους με τα δίγλωσσα παιδιά τους που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία ή τα τμήματα ελληνικής γλώσσας 5. ενημέρωση και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, αφού στην πλειοψηφία τους είναι μέλη των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού αλλά ταυτόχρονα είναι και θαυμάσια ενταγμένοι στην ντόπια κοινωνία της αλλοδαπής. Αν σε αυτά τα χαρακτηριστικά προσθέσουμε το πολύ σημαντικό γεγονός ότι αυτή η κατηγορία των εκπαιδευτικών δε λαμβάνει το επιμίσθιο εξωτερικού , αλλά μόνο το μισθό της στην Ελλάδα, τότε δε βλέπουμε το λόγο να περιορίζεται η απόσπαση αυτών των εκπαιδευτικών σε δέκα έτη το πολύ και στη συνέχεια να υποχρεώνονται στην τραγική διάλυση των οικογενειών τους για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Εκ των πραγμάτων η δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης αυτών των εκπαιδευτικών μόνο οφέλη συνεπάγεται προς όλες τις κατευθύνσεις : 1. για τους ομογενείς μαθητές 2. για την οικονομία του ελληνικού κράτους 3. για τις οικογένειες των εκπαιδευτικών. Θα παρακαλούσα λοιπόν οι αρμόδιοι του ΥΠΔΒΜΘ να ενημερωθούν σωστά για το έργο αυτών των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και να τροποποιήσουν την υπάρχουσα νομοθεσία, ώστε οι εκπαιδευτικοί που είναι παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού να έχουν τη δυνατότητα να υπηρετούν στα σχολεία και τα ΤΕΓ του εξωτερικού για όσο διάστημα η οικογένειά τους είναι εγκατεστημένη εκεί, εφόσον βέβαια υπάρχουν ανάγκες που βεβαιώνονται από τη ΔΙΠΟΔΕ.