• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΛΕ Βαυαρίας' | 5 Μαρτίου 2011, 08:43
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  3

    Στις 26 Φεβρουαρίου έγινε η Παγγερμανική Συνδιάσκεψη των ΕΛΜΕ Γερμανίας, στο Ντύσσελντορφ. Τα πορίσματα της συνδιάσκεψης θα επιδοθούν στο Υπουργείο και στους αρμόδιους φορείς. Εδώ μας δίνεται η ευκαιρία να αναφερθούμε σε ορισμένα θέματα που αφορούν ειδικά την εκπαίδευση στη Βαυαρία. Προτείνουμε: 1. Να καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων «αναπληρωτών» ή «ωρομισθίων» εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και να τοποθετούνται κατά σειρά προτεραιότητας από το ΕΠΥΣΔΕ στα Γυμνάσια της Βαυαρίας. Προϋπόθεση φυσικά είναι η σύσταση και λειτουργία του ΕΠΥΣΔΕ. 2. Να καταργηθούν οι αδικαιολόγητα μεγάλες κρατήσεις στο μισθό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Ελληνικά Γυμνάσια Βαυαρίας. Ο μισθός επιδοτείται κατά 100% από την Βαυαρική Κυβέρνηση και γίνεται παρακράτηση 25% από τον Ελληνικό Φορέα -Γραφείο Συντονιστή Μονάχου- για υποτιθέμενες «ασφαλιστικές εισφορές» (γεγονός που οι εκπαιδευτικοί δεν αποδέχονται). 3. Να εκδίδονται μηνιαίες ατομικές καταστάσεις μισθοδοσίας ή ενημερωτικά σημειώματα μισθοδοσίας για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Γυμνάσια, (τα οποία χρηματοδοτούνται από το Γερμανικό φορέα), για λόγους ενημέρωσης και διαφάνειας.