• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Βροντινός, Δρ. Πολ/κός Μηχ/κος' | 18 Απριλίου 2011, 12:58

    Θεωρώ ότι μόνος του ένας ιδιώτης πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη και ισχυρή εταιρία για να μπορεί να υποστηρίξει προσωπικό και τμήμα ερευνών, όσα χρήματα και να του δώσουν. Έτσι, εάν μπορεί να το κάνει τότε μάλλον δεν θα έχει και μεγάλη ανάγκη για υποστήριξη. Εναλλακτική διέξοδο σε ένα ιδιώτη δίνουν όμως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν καταρτισμένο προσωπικό αλλά είναι και εν δυνάμει τα φυτώρια των μελλοντικών ερευνητών. Εκεί ο ιδιώτης θα βρει εργαστήρια, βασικούς ερευνητές, αλλά και τεχνικούς και ορεξάτους φοιτητές και βοηθητικό προσωπικό. Είναι πολύ πιο εύκολο και φτηνό για ένα ιδιώτη να απευθυνθεί εκεί παρά να φτιάξει ο ίδιος ερευνητική δραστηριότητα. Επίσης το ίδρυμα ωφελείται γιατί ισχυροποιείται με νέους πόρους, αξιοποιεί στο μέγιστο υλικά, μηχανήματα και τεχνογνωσία και ανοίγει ακόμα περισσότερο τις πόρτες στην υπηρεσία της κοινωνίας και των παραγωγικών δυνάμεων. Επιπλέον και οι φοιτητές που θα ασχοληθούν, δημιουργούν προυποθέσεις για μελλοντική απασχόληση με τον πελάτη. Όλοι κερδίζουν και κανείς δεν χάνει. Τα βήματα που απομένουν για μια τέτοια δράση συνοψίζονται στην εύρεση τυποποιημένης επίλυσης των προβλημάτων στα παρακάτω: Θεωρείστε ότι κάποιος ιδιώτης, ξένος ή ντόπιος, ή ακόμα και μια κρατική υπηρεσία θέλει σήμερα να κάνει μια έρευνα σε ένα τομέα ή προιόν χρησιμοποιώντας το προσωπικό και τα μέσα που ίσως υπάρχουν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο, ή, εάν δεν υπάρχουν, ίσως είναι πρόθυμος να παράσχει ή να δωρίσει τα μέσα της έρευνας (π.χ. υλικά, μηχανήματα, κλπ) για να πάρει τα αποτελέσματα που αναζητά. Δυστυχώς, στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν υπάρχει τυποποιημένη η σχετική γραφειοκρατική και νομική διαδικασία ώστε να ξεκινήσει άμεσα μια ερευνητική προσπάθεια, από ιδιώτες για μια έρευνα κατά παραγγελία. Ζητήματα που τίθονται είναι η γενικότερη νομιμότητα του εγχειρήματος στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυμάτων, επιλογή ατόμων που θα ασχοληθούν, η προστασία των πιθανών εμπορικών μυστικών ή αποτελεσμάτων, η πρόσθετη αμοιβή ερευνητικού προσωπικού, τεχνικών εργαστηρίων και φοιτητών η άλλων συνεργατών που θα ασχοληθούν, το ποσό ή ποσοστό της αμοιβής προς το ίδρυμα για την χρήση των πόρων του, η δυνατότητα χρήσης της τεχνογνωσίας που θα προκύψει από την έρευνα, κλπ, ο τερστιος χρόνος μεταξύ της παραγγελίας και της παράδοσης στοιχειωδών υλικών σε ένα ίδρυμα μέσα από την διαδικασία των διαγωνισμών όπου εξοπλισμός που παραλαμβάνεται είναι ήδη παρωχημένος και άρα πολύ φτηνότερος για τους προμηθευτές από όσο αυτοί τον τιμολόγησαν στην προσφορά τους. Ερωτώ: Μπορεί να τυποποιηθεί όλο αυτό σαν ένα πακέτο ενεργειών που θα κάνουν δυνατή την επίλυση των πιθανών προβλημάτων και που θα ισχύει σε όλα τα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, ώστε ένας ενδιαφερόμενος ιδιώτης να έρχεται για one stop service σε κάποιο γραφείο του ιδρύματος, το γραφείο αυτό να βρίσκει και να οργανώνει όλους όσους μπορούν να ασχοληθούν, από το ίδρυμα ή και άλλα συναφή ιδρύματα, να συμφωνείται το αντίτιμο για την έρευνα, να γίνονται άμεσα οι προμήθειες υλικών και εξοπλισμού, να υπογράφονται εκεί όλες οι απαραίτητες και τυποποιημένες συμφωνίες και συμβάσεις ώστε ΣΥΝΤΟΜΑ ο ιδιώτης να μπορεί να φύγει ήσυχος ότι όλα έγιναν νόμιμα και ότι ξεκίνησε άμεσα και ανεμπόδιστα η ερευνητική διαδικασία; Αν γίνει αυτό θα ήταν μια τεράστια συμβολή στην μελλοντική ερευνητική προσπάθεια της χώρας. Επίσης, τεράστια σημασία έχει να βοηθήσει το κράτος να μην κοστίζει απαγορευτικά το πατεντάρισμα αξιόλογων ιδεών συμπολιτών μας ώστε να βγαίνουν οι πατέντες φτηνά και ανέξοδα για τους πολίτες, και όταν αυτές γίνουν επιτυχημένες εμπορικά τότε το κράτος να παίρνει βέβαια ένα ικανό ποσοστό για τα έξοδα που κάλυψε. Σας ευχαριστώ.