• Σχόλιο του χρήστη 'giorgoskar' | 7 Ιανουαρίου 2010, 23:48

    Η ανάγκη συστηματοποίησης και κωδικοποίησης του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας οδήγησαν στην υιοθέτηση του νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας το Νοέμβριο του 2004 (ν.3284/2004), ο οποίος πράγματι συνιστά ένα συνεκτικό νομικό κείμενο. Πέραν αυτού, όμως, ο νέος ΚΕΙ δεν πραγματοποιεί κάποιο ουσιαστικό άνοιγμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του κανονιστικού περιεχομένου των διατάξεων διατηρώντας παρωχημένες και μάλλον ασύμβατες στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κράτους δικαίου ρυθμίσεις όπως λ.χ. το αναιτιολόγητο των απορριπτικών αποφάσεων πολιτογράφησης ή η απουσία οποιασδήποτε προθεσμίας για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων ιθαγένειας. Περαιτέρω, ο Κ.Ε.Ι. του 2004 εμμένει αυστηρά στην αρχή του αίματος όχι μόνο ως θεμελιώδη αλλά και επί της ουσίας ως μοναδική αρχή για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας, παραγνωρίζοντας έτσι τις προκλήσεις που θέτει το φαινόμενο της μετανάστευσης για το κράτος δικαίου και τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Υπ` αυτή την έννοια, η αλλαγή του 2004 συνιστά, κατά την άποψή μας, μια προφανώς εσωστρεφή και άτολμη νομοθετική παρέμβαση, μια χαμένη ευκαιρία στην κατεύθυνση χάραξης ενός διορατικού και μακροχρόνιου σχεδιασμού απαγκιστρωμένου από τις λογικές που διέπουν το παρελθόν. Ως απάντηση στη μη μεταρρύθμιση του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας το 2004 συχνά διατυπώνονται προτάσεις για την εισαγωγή στον υφιστάμενο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ρυθμίσεων για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών, ιδίως σε όσους έχουν γεννηθεί και ενηλικιώνονται στην Ελλάδα ή όσους έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα. Πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι οι προτάσεις αυτές, παρά τις καλές προθέσεις και τον κατ` αρχήν θετικό τους προσανατολισμό, είναι περισσότερο προϊόν μιας διάθεσης αντιμετώπισης πολύ συγκεκριμένων επί μέρους προβλημάτων και όχι μιας ευρύτερης επεξεργασίας των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τον θεσμό της ιθαγένειας στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κράτους δικαίου στην εποχή της μετανάστευσης. Μια επεξεργασία που είναι αναγκαία καθώς το δίκαιο της ιθαγένειας έχει τη δική του εσωτερική συνοχή, με ρυθμίσεις που αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται. Επιδιώκοντας να αποφύγει μια αποσπασματική προσέγγιση στα ζητήματα ιθαγένειας η Ένωση θεωρεί ότι επιβάλλεται πλέον η συνολικότερη αναθεώρηση του συστήματος της ελληνικής ιθαγένειας. Για το λόγο αυτό και παρουσιάζει την πρότασή της για την υιοθέτηση ενός νέου σύγχρονου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένεια, ο οποίος διαμορφώνει ένα σαφές και συνεκτικό πλαίσιο δικαίου ιθαγένειας και περιέχει ρυθμίσεις που θεωρούμε κοινωνικά επιβεβλημένες, δίκαιες και πολιτικά εφικτές. Τα δέκα βασικά σημεία του Κώδικα παρουσιάζονται ακολούθως, ενώ το σώμα των διατάξεων με την αιτιολογική έκθεση θα παρουσιαστεί επισήμως σε δημόσια εκδήλωση της Ένωσης στην οποία θα τοποθετηθούν εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Εν τω μεταξύ, η Ένωση έχει ήδη ξεκινήσει μια άτυπη καμπάνια ενημέρωσης και προώθησης της ρύθμισης σε αρμοδίους φορείς και πολιτικά κόμματα.