Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού...
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»

Η Υπουργός Εσωτερικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών θέτουν από σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 22:45, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00. Η Υπουργός Εσωτερικών                                                  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως                                                                      Θεόδωρος Λιβάνιος [...]

Περισσότερα »
26 Σεπτεμβρίου 2023, 10:0045 Σχολιάσιμα Άρθρα325 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα-Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα–Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α.
Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Τίθεται από σήμερα, 7.2.2023, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 14.2.2023.O Υπουργός ΕσωτερικώνΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ [...]

Περισσότερα »
14 Φεβρουαρίου 2023, 16:0055 Σχολιάσιμα Άρθρα1908 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: "Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα"

Τίθεται από σήμερα, 23.11.2022 και ώρα 10.50 π.μ., σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 7.12.2022 και ώρα 10.50 π.μ..Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ [...]

Περισσότερα »
7 Δεκεμβρίου 2022, 10:5029 Σχολιάσιμα Άρθρα20 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο: "Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών"

Τίθεται από σήμερα Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022.Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΜαυρουδής Βορίδης [...]

Περισσότερα »
18 Νοεμβρίου 2022, 15:104 Σχολιάσιμα Άρθρα396 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»

Τίθεται από σήμερα Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 08:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών». Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 08:00.Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΜαυρουδής Βορίδης [...]

Περισσότερα »
21 Ιουνίου 2022, 08:0052 Σχολιάσιμα Άρθρα50 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:30 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις». Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:30.Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΜαυρουδής Βορίδης [...]

Περισσότερα »
3 Μαρτίου 2022, 23:3051 Σχολιάσιμα Άρθρα4756 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
«Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο: «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Τίθεται από σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 16:30, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιφέρει μια μεγάλη καινοτομία για την εκλογική διαδικασία στη χώρα μας, την εισαγωγή της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα. Οι εκτός Ελλάδας εκλογείς, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν πλέον να ψηφίσουν αποκλειστικά με επιστολική ψήφο, ενώ και οι ψηφοφόροι που βρίσκονται εντός Ελλάδας θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με προσέλευση στο εκλογικό κέντρο είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση.Η διαδικασία που εισάγεται με το παρόν σχέδιο νόμου ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, περιλαμβάνει προβλέψεις για όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, ενώ προβλέπει και τη συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών υψηλού κύρους, αποτελούμενων από δικαστικούς για τη διεξαγωγή της επιστολικής εκλογικής διαδικασίας.Επίσης, το σχέδιο νόμου εισάγει την ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτ [...]

Περισσότερα »
10 Ιανουαρίου 2024, 22:0048 Άρθρα96 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο νόμου "Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις"
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις».

Τίθεται από σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2023, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις».Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζεται η διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και συγχρόνως διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για τη διαρκή αξιολόγησή τους. Κύριοι στόχοι του σχεδίου νόμου είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση, ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και η αξιολόγηση των διοικήσεων, με δυνατότητα οικονομικής επιβράβευσης σε περίπτωση επίτευξης στόχων, και δυνατότητα παύσης θητείας σε περίπτωση μη επίτευξης.Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ομαδοποιούνται οι φορείς του Δημοσίου Τομέα ανάλογα με το είδος και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους σε φορείς πανελλαδικής εμβέλειας και φορείς τοπικής εμβέλειας ή όλως ειδικού χαρακτήρα, ενώ μια ξεχωριστή ομάδα αποτελούν λόγω της ιδιαιτερότητάς τους τα νοσοκομεία. Για την επιλογή των διοική [...]

Περισσότερα »
24 Οκτωβρίου 2023, 08:0022 Άρθρα146 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών "ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"
Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών "ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Τίθεται από σήμερα, 10 Ιουλίου 2023, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».Με τον ν. 4648/2019 έγινε ένα σημαντικό βήμα και ρυθμίσθηκε η διαδικασία συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές, σε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε δημοψήφισμα, εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους της Επικράτειας, αλλά κατά την ημέρα της εκλογής βρίσκονται στο εξωτερικό. Ωστόσο, στο πλαίσιο επίτευξης της απαραίτητης συναίνεσης 200 τουλάχιστον Βουλευτών για να ισχύσει η ρύθμιση, θεσπίσθηκαν επιπλέον προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των εκλογέων για υποβολή δικαιολογητικών, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυσχερής η συμμετοχή στις εκλογές για μεγάλο μέρος των εκλογέων.Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αίρει όλους τους περιορισμούς που ισχύουν για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου Ελλήνων πολιτών οι οποίοι είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της ι [...]

Περισσότερα »
17 Ιουλίου 2023, 08:002 Άρθρα146 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού...
Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Τίθεται από σήμερα, 30.3.2023, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 4.4.2023.O Υπουργός ΕσωτερικώνΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ [...]

Περισσότερα »
4 Απριλίου 2023, 09:0027 Άρθρα408 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης
Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα»

Τίθεται από σήμερα Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 και ώρα 21.30 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης, και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 24 Μαΐου 2022 και ώρα 21.30.Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΜαυρουδής Βορίδης [...]

Περισσότερα »
24 Μαΐου 2022, 21:3054 Άρθρα724 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις
Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις

Τίθεται από σήμερα Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις». Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18.00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ [...]

Περισσότερα »
19 Νοεμβρίου 2021, 18:0026 Άρθρα349 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών
Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Τίθεται από σήμερα Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 23.30 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:30.Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΜαυρουδής Βορίδης [...]

Περισσότερα »
19 Ιουλίου 2021, 23:3025 Άρθρα90 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα
Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών "Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΤίθεται από σήμερα 28 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ [...]

Περισσότερα »
12 Μαΐου 2021, 22:0020 Άρθρα375 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο "Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’"

Τίθεται από σήμερα Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 και ώρα 22:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ»». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 20.5.2021 και ώρα 22:00. Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΕσωτερικώνΣτέλιος Πέτσας [...]

Περισσότερα »
20 Μαΐου 2021, 22:0042 Άρθρα28322 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο νόμου "ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ"
Σχέδιο νόμου "ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ"

Τίθεται από σήμερα Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 21:00.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΣτέλιος Πέτσας Μαυρουδής Βορίδης [...]

Περισσότερα »
18 Μαρτίου 2021, 21:0083 Άρθρα1236 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Τίθεται από σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00.Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.Ο Υπουργός Εσωτερικών Μαυρουδής Βορίδης [...]

Περισσότερα »
8 Μαρτίου 2021, 22:0034 Άρθρα242 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα
Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα

O Υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος θέτει από σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε δημόσια διαβούλευση τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα».Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, η περαιτέρω εμπέδωση και διατήρηση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας αυτού, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλείσθε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΠαναγιώτης Θεοδωρικάκος [...]

Περισσότερα »
30 Νοεμβρίου 2020, 19:0053 Άρθρα804 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ
Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ

Τίθεται από σήμερα, 27/8/2020 και από ώρα 19:00 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο για την απόδοση Ιθαγένειας και διαρθρώνονται αποτελεσματικότερα οι αρμόδιες Υπηρεσίες. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα και εισάγονται ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00. Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΠαναγιώτης Θεοδωρικάκος  [...]

Περισσότερα »
10 Σεπτεμβρίου 2020, 19:0042 Άρθρα173 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο Νόμου "Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών"
Σχέδιο Νόμου "Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών"

Τίθενται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών». Σημειώνεται, ότι οι προτεινόμενες διατάξεις πρόκειται να ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Τροποποίηση Εκλογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την 4η.11.2019 έως την Παρασκευή 8.11.2019.Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ..Παναγιώτης ΘεοδωρικάκοςΥπουργός ΕσωτερικώνΓια να δείτε το Σχέδιο Νόμου, πατήστε εδώΓια να δείτε την Αιτιολογική Έκθεση, πατήστε εδώ [...]

Περισσότερα »
25 Νοεμβρίου 2019, 12:0029 Άρθρα603 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ"
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ"

Tο Υπουργείο Εσωτερικών θέτει από σήμερα 11 Νοεμβρίου 2019, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας ».Μετρώντας ήδη περισσότερα από 40 χρόνια από τη Μεταπολίτευση, με το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο αποτέλεσε προϊόν ουσιαστικού διαλόγου και συγκλίσεων μεταξύ όλων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων – όπως, άλλωστε, ορίζει το Σύνταγμα – επιχειρείται η ενίσχυση της ίδιας της λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Συμβάλει στην έκφραση της κορυφαίας λειτουργίας της Δημοκρατίας, αυτή της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, με όρους ισότητας και ισονομίας.Σε αυτήν την σημαντική προσπάθεια, καλείται κάθε Έλληνας πολίτης να συνεισφέρει, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14.00’ ώρα της 18.11.2019, ημέρα Δευτέρα.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣΓια να δείτε το Σχέδιο Νόμου, πατήστε εδώΓια να δείτε την Αιτιολογική Έκθεση, πατήστε εδώ [...]

Περισσότερα »
18 Νοεμβρίου 2019, 14:0025 Άρθρα32 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για να δείτε το Σχέδιο Νόμου, πατήστε εδώΓια να δείτε την Αιτιολογική Έκθεση, πατήστε εδώ Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα 4.11.2019 έως την Παρασκευή 8.11.2019 νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και καλούμε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων διατάξεων.Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΠαναγιώτης Θεοδωρικάκος [...]

Περισσότερα »
8 Νοεμβρίου 2019, 13:0029 Άρθρα25 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού
Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού

Για να δείτε το Σχέδιο Νόμου, πατήστε εδώΓια να δείτε την Αιτιολογική Έκθεση, πατήστε εδώ Σχέδιο Νόμου«Επείγουσες διατάξεις των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών»Ο Υπουργός Εσωτερικών θέτει από την Τρίτη, 30-7-2019 και ώρα 20:45’, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Επείγουσες διατάξεις των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών», με το οποίο εισάγονται ρυθμίσεις για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων, όπως ενδεικτικά θέματα εκπαίδευσης, κυβερνησιμότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τροποποιήσεις των κωδίκων του ποινικού δικαίου, καθώς και θέματα ψηφιακής πολιτικής, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχ [...]

Περισσότερα »
2 Αυγούστου 2019, 12:0074 Άρθρα268 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & Γερανοφόρων Οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & Γερανοφόρων Οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας

Σας ενημερώνουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση (www.opengov.gr) τις εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει τα σχέδια των σχετικών Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 29/08/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, μέχρι την 12/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.Ο Αναπλ. ΔιευθυντήΑντώνιος ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣΑστυνομικός Διευθυντής [...]

Περισσότερα »
12 Σεπτεμβρίου 2018, 13:002 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος τυποποιημένου εξοπλισμού για τον έλεγχο ταχογράφων οχημάτων και συσκευών ανίχνευσης αλκοόλης
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος τυποποιημένου εξοπλισμού για τον έλεγχο ταχογράφων οχημάτων και συσκευών ανίχνευσης αλκοόλης

Σας ενημερώνουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση (www.opengov.gr ) τις εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 02/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, μέχρι την 17/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΚωνσταντίνος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑστυνομικός Διευθυντής [...]

Περισσότερα »
17 Μαΐου 2018, 17:002 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Για να δείτε το Σχέδιο Νόμου, πατήστε εδώ: Το Υπουργείο Εσωτερικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχευση την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Μέρη, στο πρώτο εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόταση κατηγοριοποίησης των Δήμων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, διατάξεις σχετικές με τα όργανα διοίκησης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, καθώς και το νέο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των δημοτικών και πε [...]

Περισσότερα »
14 Μαΐου 2018, 15:00214 Άρθρα504 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ονομαστικά αρχεία επιβατών, ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Στοιχείων Επιβατών - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/681 (EE L 119 της 4/5/2016 σ.132-149
Ονομαστικά αρχεία επιβατών, ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Στοιχείων Επιβατών - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/681 (EE L 119 της 4/5/2016 σ.132-149

Για να δείτε το σχέδιο ν. πατήστε εδώΓια να δείτε την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώΓια να δείτε την έκθεση συνεπειών πατήστε εδώΜε το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (EE) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων (EE L 119 της 4/5/2016 σ.132-149). Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR) πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες προσγειώνονται σε- ή απογειώνονται από- ελληνικό έδαφος, καθώς και στην επεξεργασία, στη συλλογή, στη χρήση και διατήρηση, αλλά και στην ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, με τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR που συλλέγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, γίνεται μόνο για το σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές να δι [...]

Περισσότερα »
23 Μαρτίου 2018, 09:0019 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Για να δείτε το σχέδιο νόμου πατήστε εδώΓια να δείτε την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ Το Υπουργείο Εσωτερικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Με την παρούσα νομοθετική πρόταση εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο με αντικείμενο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, δεδομένου ότι, έως σήμερα, τα ζητήματα έμφυλων διακρίσεων ή άσκησης έμφυλης βίας επιλύονται με την εφαρμογή διατάξεων οικογενειακού ή εργατικού δικαίου ή δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και υπό το φως σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών ή με την εφαρμογή διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος, όπως το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας ή και διεθνείς συνθήκες τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει.Στο πλαίσιο αυτό, και επειδή σε κοινωνίες με μακρά πατριαρχική παράδοση, όπως η ελληνική, την ανωτέρω υποβάθμιση υφίσταται το γυναικείο φύλο, του οποίου ο λόγος βρίσκεται στο περιθώριο εν συγκρίσει με την αισθητά μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ του ανδρικού φύλου στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκει να δημιουργήσει τις βάσεις και τις προϋ [...]

Περισσότερα »
20 Μαρτίου 2018, 15:0031 Άρθρα145 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας
Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Αστυνομικών Αυτοκινήτων τύπου SUV, Αστυνομικών Αυτοκινήτων, Γερανοφόρων Φορτηγών και Ανατρεπόμενων Οχημάτων, Δίκυκλων Μοτοσικλετών, Αυτοκίνητων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης, Επιβατικών Αυτοκινήτων (9) θέσεων, Ασυρμάτων Πομποδεκτών και Φορητών Ραντάρ Ελληνικής Αστυνομίας».Σας ενημερώνουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση (www.opengov.gr) τις εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά [...]

Περισσότερα »
15 Φεβρουαρίου 2018, 12:008 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας

Αιτιολογική ΈκθεσηΣχέδιο ΝόμουΤο Υπουργείο Εσωτερικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας. Με τη νομοθετική πρόταση επιχειρείται η ενίσχυση των νομικών αυτών προσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και η θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία, εν γένει, περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη, διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας, και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΠάνος Σκουρλέτης [...]

Περισσότερα »
8 Φεβρουαρίου 2018, 15:0021 Άρθρα98 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας

Σας ενημερώνουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση (www.opengov.gr ) τις εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 16/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, μέχρι την 05/02/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΚωνσταντίνος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑστυνομικός Διευθυντής [...]

Περισσότερα »
5 Φεβρουαρίου 2018, 13:302 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API)

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις εν θέματι Τεχνικές Προδιαγραφές. Προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την 29/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 13/09/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30.Νέα ημερομηνία λήξης: 25/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ [...]

Περισσότερα »
25 Σεπτεμβρίου 2017, 13:302 Άρθρα14 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)
Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Ενσωμάτωσης νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή ¨Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)¨». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 05/10/2017.Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙωάννης ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑστυν. Υποδιευθυντής [...]

Περισσότερα »
5 Οκτωβρίου 2017, 15:001 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API)

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις εν θέματι Τεχνικές Προδιαγραφές. Προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την 29/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 13/09/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30.Νέα ημερομηνία λήξης: 25/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ [...]

Περισσότερα »
25 Σεπτεμβρίου 2017, 13:302 Άρθρα14 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων
Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων

 Η απόφαση 2008/615/ΔΕΥ (απόφαση Prüm) αποτελεί για τη Χώρα μας νομικώς δεσμευτική ενωσιακή πράξη που σκοπό έχει την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας (πρώην τρίτος πυλώνας) και ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με την πρόληψη και διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων. Προς το σκοπό αυτό, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών διαφόρου περιεχομένου (DNA, δακτυλικά αποτυπώματα, άδειες κυκλοφορίες οχημάτων, σημαντικά γεγονότα διασυνοριακής διάστασης κλπ). Επειδή, όπως είναι προφανές, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αποτελούν ταυτόχρονα και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το Κεφάλαιο 6 της ως άνω απόφασης περιέχει διατάξεις για την προστασία των δεδομένων αυτών. Παράλληλα, κατά ρητή επιταγή του άρθρου 25 παρ. 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, η εν λόγω παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα Prüm) δεν μπορεί να γίνει προτού μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών οι διατάξεις του προαναφερόμενου Κεφαλαίου 6. Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί εκπλήρωση αυτής της νομικής (ενωσιακής) υποχρέωσης.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολ [...]

Περισσότερα »
11 Αυγούστου 2017, 09:0011 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος
Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Υποστράτηγος Ανδρέας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, θέτει από σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση (www.opengov.gr) το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας λογισμικού εφαρμογών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν τα στοιχεία των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών.Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.-Ο-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣΥποστράτηγος [...]

Περισσότερα »
29 Μαΐου 2017, 10:001 Άρθρα7 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Bελτίωση οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος
Bελτίωση οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Υποστράτηγος Ανδρέας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, θέτει από σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση (www.opengov.gr) το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν τα στοιχεία των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών.Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. -Ο-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣΥποστράτηγος [...]

Περισσότερα »
29 Μαΐου 2017, 10:001 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής και οικονομικής προσέγγισης κόστους προμήθειας για την μετεγκατάσταση του (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής (υλικό και λογισμικό) και οικονομικής προσέγγισης κόστους προμήθειας για την μετεγκατάσταση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής (υλικό και λογισμικό) και οικονομικής προσέγγισης κόστους προμήθειας για την μετεγκατάσταση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 26/05/2017. Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟ [...]

Περισσότερα »
26 Μαΐου 2017, 15:006 Άρθρα30 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)
Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)

Αθήνα, 02 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΠρόσκληση για Δημόσια ΔιαβούλευσηΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)».Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για τη «Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων ως Μοναδικού Σημείου Επαφής (Single Point Of Contact – S.P.O.C)». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το Σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια από αυτ [...]

Περισσότερα »
14 Ιανουαρίου 2017, 13:001 Άρθρα74 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
34 Άρθρα19 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
32 Άρθρα16 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
22 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
144 Άρθρα870 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
15 Άρθρα12 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εκλογή Βουλευτών
Εκλογή Βουλευτών

Τίθεται από σήμερα 10.1.2020 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο : «Εκλογή Βουλευτών».Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εισάγει νέο εκλογικό σύστημα για την εκλογή της Εθνικής Αντιπροσωπείας, βασικό γνώρισμα του οποίου είναι η κοινή συνισταμένη ανάμεσα στην αναλογικότητα εκπροσώπησης που δίνεται με την λαϊκή εντολή, την εκλογική δύναμη των κομμάτων και την κυβερνητική σταθερότητα.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρου νομοθετήματος.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 13.1.2020 και ώρα 12:00 μ.μ..Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΠαναγιώτης Θεοδωρικάκος [...]

Περισσότερα »
13 Ιανουαρίου 2020, 12:003 Άρθρα57 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση – Smart Policing»
Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση – Smart Policing»

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, θέτει από σήμερα, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (www.opengov.gr ) τις εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν τα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών.Η διαβούλευση θα ξεκινήσει την 15-02-2017 ημέρα Τετάρτη, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει την 13:00 ώρα της 06-03-2017 (νέα ημερομηνία λήξης 17-03-2017).Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣΑστυνομικός Διευθυντής [...]

Περισσότερα »
17 Μαρτίου 2017, 13:001 Άρθρα115 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
7 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
1 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
1 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
15 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
52 Άρθρα233 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
43 Άρθρα168 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
30 Άρθρα409 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
8 Άρθρα479 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
35 Άρθρα5318 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!