Εκδημοκρατισμός της διοίκησης
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»

Το παρόν σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» που τίθεται από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: το Μέρος Α εισάγει μέτρα εκδημοκρατισμού  και εξορθολογισμού της διοίκησης και μέτρα που αφορούν στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας, όπως η επαναρύθμιση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, του θεσμού της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών (Κεφάλαιο Α-1), διατάξεις που ρυθμίζουν σε νέα, δημοκρατικότερη βάση τις σχέσεις στο εσωτερικό της διοίκησης, με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο (Κεφάλαιο Α-2). Με το Κεφάλαιο Α-3 επιδιώκεται ο εξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου και η αποκατάσταση των συνταγματικών αρχών που διέπουν την πειθαρχική διαδικασία και ιδίως του τεκμηρίου αθωότητας. Το Μέρος Γ «Αποκατάσταση αδικιών – Επαναφορά προσωπικού-Κινητικότητα» επανασυστήνει υπηρεσίες και κλάδους που είχαν καταργηθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία αξιολόγησης, και επαναφέρει στην υπηρεσία το προσωπικό που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα.  Τέλος, το Μέρος Δ περιλαμβάνει ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησ [...]

Περισσότερα »
24 Μαρτίου 2015, 14:0032 Άρθρα3324 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου νόμου για τις ΚΟΠ
Δημόσια Διαβούλευση επί του σχέδιο νόμου για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών. Το σχέδιο επεξεργάσθηκε νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (βλ. ΦΕΚ Β’ 803/01-04-2014), προκειμένου να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο με ενιαία κριτήρια διαφάνειας, ελέγχου και χρηματοδότησης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (με νομική μορφή σωματείου ή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας).Από το 1999 έχουν κατά καιρούς θεσπισθεί διατάξεις για κάποιες από τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο που θα ρυθμίζει συνολικά τις σχέσεις του κράτους με όλες τις συγκεκριμένες νομικές μορφές μέσα από τις οποίες εκφράζεται η Κοινωνία των Πολιτών. Συχνές καταγγελίες για καταχρήσεις έχουν οδηγήσει σε άκριτη εξίσωση των Οργανώσεων Πολιτών που παράγουν έργο με εκείνες τις οργανώσεις που εκμεταλλεύθηκαν είτε κρατικά κονδύλια είτε τα φιλάνθρωπα συναισθήματα της κοινωνίας για παράνομο πλουτισμό.Το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου επιχειρεί να θέσει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο διαφάνειας στις σχέσεις του κράτους με τις Οργανώσεις των Πολιτών, να εξορθολογήσει την υφιστάμενη νομοθεσία κάνοντας ευρεία χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας:• Συνδέεται η κρατική χρηματοδότηση με την [...]

Περισσότερα »
22 Οκτωβρίου 2014, 13:0014 Άρθρα162 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας"

Με το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας» ενσωματώνονται στην Ελληνική νομοθεσία δύο Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής νομοθεσίας.Ειδικότερα με το άρθρο 1 ενσωματώνεται η Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους.Με το άρθρο 2 ενσωματώνεται η Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία.Με το άρθρο 3 γίνονται κάποιες μικρές διορθωτικές παρεμβάσεις στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4152/2014), από πρακτικές δυσκολίες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του ενώ παράλληλα ενσωματώνονται στον Κώδικα ρυθμίσεις για τη χορήγηση αδειών για ανθρωπιστικούς λόγους και άλλες διατάξειςΤέλος με το άρθρο 4 εισάγονται διατάξεις που αφορούν στο οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ [...]

Περισσότερα »
10 Σεπτεμβρίου 2014, 14:005 Άρθρα13 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Νέος τρόπος κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων
Δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «Προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων και λοιπές διατάξεις».

Το Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζοντας τις προσπάθειες αναβάθμισης, απλούστευσης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών τηρήσεως των ληξιαρχικών πράξεων εισάγει προς διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «Προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων και λοιπές διατάξεις».Με το ν. 4144/2013 τροποποιήθηκε η καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων με τη δημιουργία στο Υπουργείο Εσωτερικών πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των ληξιαρχικών πράξεων, με παράλληλη τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων διαχείρισης αυτών. Το νέο σύστημα από 8-5-2013 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή εξυπηρετώντας αποτελεσματικότερα τον πολίτη. Όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου έγιναν αποδέκτες ερωτημάτων από άλλες υπηρεσίες και απλούς πολίτες σχετικά με ορισμένα ερμηνευτικά ζητήματα που προέκυψαν για το λόγο ότι ορισμένες από τις διατάξεις του ληξιαρχικού νόμου απηχούσαν τον παλιό τρόπο κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων.Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να άρει τις ασάφειες και να εισάγει νέα εργαλεία στην υπηρεσία του πολίτη με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης των ληξιαρχικών πράξεων. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών ομάδα υποστήριξης των ληξιάρχων [...]

Περισσότερα »
6 Ιουνίου 2014, 12:0026 Άρθρα170 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών
Δημόσια Διαβούλευση γι ατο σχέδιο νόμου "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο στις ανάγκες που γεννά το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εντός του οποίου δρουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εισάγει προς διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί έργο πολύμηνης συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως δυσλειτουργικά από τους ίδιους τους φορείς.Σε αυτό το πλαίσιο εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες διαμορφώνεται ένα πιο ευέλικτο σχήμα άσκησης των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενισχύοντας περαιτέρω την διοικητική αυτοτέλεια που τους επιφυλάσσει το Σύνταγμα, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται οι διαφοροποιημένες ανάγκες της τοπικής διακυβέρνησης. Παράλληλα με τις διατάξεις του οικονομικού κεφαλαίου στόχος είναι αφενός η προσαρμογή των εν λόγω φορέων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και η εν γένει εύρυθμη λειτουργία τους, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους και συμβάλλοντας στην οικονομική τους β [...]

Περισσότερα »
4 Μαρτίου 2014, 13:0080 Άρθρα18 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κώδικας Μετανάστευσης
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης».

Σήμερα 16 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 09:00 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης».Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 5 άρθρα εκ των οποίων το άρθρο πρώτο εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη ένα Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης. Τα υπόλοιπα άρθρα περιέχουν ειδικότερες ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής με σημαντικότερες τις ρυθμίσεις του άρθρου δεύτερου που ενσωματώνει την οδηγία 2011/98/ΕΕ για την ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας πολιτών τρίτων χωρών.Το παρόν σχέδιο νόμου καθορίζει το πλαίσιο μια συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής για τη χώρα στο πεδίο της νόμιμης μετανάστευσης σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά και αξιοποιώντας την μέχρι σήμερα εμπειρία σε εθνικό επίπεδο. Βασικό χαρακτηριστικό της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η κωδικοποίηση του υφιστάμενου δαιδαλώδους νομικού πλαισίου και η απλοποίηση των ακολουθούμενων διοικητικών διαδικασιών με σκοπό αφενός την εξυπηρέτηση των άμεσα ενδιαφερόμενων, αφετέρου την μείωση του διοικητικού φόρτου.Ταυτόχρονα, με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Ένταξης προωθούνται σημαντικές καινοτομίες σ [...]

Περισσότερα »
30 Οκτωβρίου 2013, 09:00143 Άρθρα370 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διενέργεια Δημοψηφίσματος
Δημόσια Διαβούλευση του Σχέδιο Νόμου «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος»

Τίθεται από σήμερα 28 Ιουλίου 2011 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, για την «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος».Σε κάθε αντιπροσωπευτική δημοκρατία ο λαός αναδεικνύει περιοδικά τους εκπροσώπους του στη Βουλή και, δι’ αυτής, την κυβέρνηση. Η βούλησή του της εξασφαλίζει την πολιτική νομιμοποίηση στις αποφάσεις που λαμβάνει, γι’ αυτό και είναι χρήσιμο να εκφράζεται όχι μόνο με τη διενέργεια γενικών εκλογών αλλά και με προσφυγή σε δημοψήφισμα.Τότε το εκλογικό σώμα καλείται να εκφράσει την προτίμησή του σε συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία, διαμορφώνοντας έτσι δεσμευτικά ή επηρεάζοντας αποφασιστικά τις επιλογές της κυβέρνησης. Το δημοψήφισμα είναι θεσμός άμεσης και, εν πολλοίς, συμμετοχικής δημοκρατίας και με την ενεργοποίησή του ενισχύεται η πολιτική συμμετοχή, τονώνεται η αντιπροσώπευση, διευρύνεται η δημοκρατία και εμβαθύνεται η λαϊκή κυριαρχία.Στο Σύνταγμά μας, όπως διαμορφώθηκε μετά την αναθεώρηση του 1985/1986, προβλέπονται δύο τύποι δημοψηφίσματος. Το πρώτο αφορά κρίσιμο εθνικό θέμα, προεχόντως σχετικό με την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Για τη διεξαγωγή του απαιτείτ [...]

Περισσότερα »
21 Αυγούστου 2011, 23:5920 Άρθρα256 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κάρτα Πολίτη
Δημόσια Διαβούλευση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της Κάρτας Πολίτη

Φίλες και φίλοι,Πριν από αρκετά χρόνια, η σημαντική προσπάθειά μας για τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλην τη χώρα απλοποίησε και επιτάχυνε σε σημαντικό βαθμό τις συναλλαγές του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση, δεν μπόρεσε όμως να εξαλείψει χρόνιες παθογένειες. Η ταλαιπωρία της αναζήτησης δικαιολογητικών, η καθυστέρηση απόκρισης σε αιτήματα του πολίτη, αν και μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό, εξακολουθούν να υφίστανται, ενώ οι κάτοικοι απομακρυσμένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας μας συνεχίζουν να βιώνουν τη δυσκολία προσπέλασης κάποιων υπηρεσιών του Δημοσίου. Παράλληλα, φαινόμενα πλαστοπροσωπίας (όπως η κλοπή ταυτότητας, η χρήση ταυτότητας ή στοιχείων ταυτότητας τρίτων προσώπων) παρατηρούνται όλο και πιο συχνά, κυρίως  στην οικονομική ζωή.Η Κάρτα Πολίτη που σχεδιάζουμε και θέτουμε σε διαβούλευση δεν υποκαθιστά απλά το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Αποτελεί κρίσιμο μέσο για την αποτελεσματικότερη, φιλικότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Δημόσια Διοίκηση. Η Κάρτα Πολίτη θα αποτελέσει ένα βασικό όχημα για τη ταχύτατη μετάβαση στη νέα μετά-ΚΕΠ εποχή, για τη μετάβαση στην ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση. Η καθιέρωση της Κάρτας θα διευκολύνει την ε [...]

Περισσότερα »
12 Δεκεμβρίου 2010, 23:594 Άρθρα1361 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Πρωτοβουλία Δημόσιας Διαβούλευσης για τα Διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοινώνουν την πρόθεση να αναλάβουν πρωτοβουλία δημόσιας διαβούλευσης για τα θέματα, τις δυνατότητες ανάπτυξης, τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέσα διαδικτυακής ενημέρωσης και επικοινωνίας στην Ελλάδα. [...]

Περισσότερα »
15 Νοεμβρίου 2010, 23:591 Άρθρα63 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πυρόπληκτες Περιοχές
Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Νόμου "Ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης πυρόπληκτων περιοχών και δομές διαχείρισης"

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι αρχές της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των περιοχών των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 και κηρύχθηκαν πυρόπληκτες αλλά και οποιασδήποτε άλλης περιοχής κηρυχθεί στο μέλλον πυρόπληκτη. Επιπλέον η θεσμοθέτηση σύγχρονων και ευέλικτων δομών, οργάνων και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τη συγκράτηση των πληθυσμών στις εστίες τους, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 20/09/2010 [...]

Περισσότερα »
20 Σεπτεμβρίου 2010, 23:5911 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εκλογικές Δαπάνες
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»

Τίθενται προς δημόσια διαβούλευση οι αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Με το ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») πραγματοποιήθηκε επαναθεμελίωση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης με λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους σε όλη τη χώρα. Παραλλήλως, η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση ανασυγκροτήθηκε, εκ βάθρων, σε επίπεδο μεγαλύτερων ενοτήτων, ήτοι των Περιφερειών. Στο πλαίσιο μεταβατικής ρύθμισης, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων της Αυτοδιοίκησης, για την περίοδο 2011-2014, θα διεξαχθούν την εβδόμη Νοεμβρίου 2010. Για τις επόμενες περιόδους προβλέπεται πενταετής θητεία και διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, ταυτοχρόνως, με εκείνες των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Τα θέματα που αφορούσαν τις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, ο έλεγχός τους, καθώς και ζητήματα σχετικά με την εν γένει προεκλογική προβολή, αντιμετωπίζονταν από το ν. 3202/2003.Ο ανωτέρω νόμος, κατά το [...]

Περισσότερα »
15 Ιουλίου 2010, 23:591 Άρθρα23 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πρόγραμμα «Καλλικράτης»
Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

1. Αποτελεί κοινή συνείδηση όλων των Ελλήνων πολιτών ότι είναι όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική η ριζική, δομική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, η διοίκηση και η αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Είναι αναγκαίος ένας συνολικός επανασχεδιασμός, με εσωτερική συνοχή και συνέπεια, στηριγμένος στη βάση μιας ολοκληρωμένης μελέτης, που θέτει ως επίκεντρο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη και δίνει νέα αναπτυξιακή ώθηση στο κράτος.2. Άλλωστε η απάντηση στην πολύπλευρη κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από δομικές αλλαγές για τη ριζική ανασύνταξη του κράτους. Η σημερινή προβληματική δομή και η ραγδαία επιδείνωση της λειτουργίας του κράτους τα τελευταία χρόνια, είναι κύριος λόγος γιγάντωσης του δημοσιονομικού προβλήματος και εμπόδιο στην ανάπτυξη. Είναι πηγή ταλαιπωρίας και ανασφάλειας για τον πολίτη, πηγή δυσχερειών στην επιχειρηματικότητα.3. Τα τελευταία τριάντα χρόνια καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες για την υπέρβαση του συγκεντρωτισμού που απέδωσε στο ελληνικό κράτος τον «τίτλο» του συγκεντρωτικότερου στην Ευρώπη. Τα αλλεπάλληλα κύματα μεταφοράς αρμοδιοτήτων προς την αυτοδιοίκηση και τις περιφερειακές υπηρεσίες, με σημαντικές τομές, όπως [...]

Περισσότερα »
25 Ιανουαρίου 2010, 23:5937 Άρθρα1312 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα
Νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα»

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2009 Αναρτάται στο διαδίκτυο η νομοθετική πρωτοβουλία «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα» προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς έως τις 07/01/2010 ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί ως Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. [...]

Περισσότερα »
7 Ιανουαρίου 2010, 23:5923 Άρθρα3403 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων
Διαβούλευση για το Σχέδιο Απόφασης : Καθιέρωση ανωτάτου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις

Στο πλαίσιο προώθησης της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση και της ενδυνάμωσης της συμμετοχικής δημοκρατίας που αποτελεί βασική δέσμευση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά, αναρτάται στο διαδίκτυο η υπουργική απόφαση «Καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις», προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έως 26/10/2009.Η απόφαση αυτή ρυθμίζει θέματα σχετικά με τα κρατικά αυτοκίνητα και στοχεύει στην υιοθέτηση νέων πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και στη μείωση του κόστους και την ορθολογική αξιοποίηση του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα, καθιερώνονται περιβαλλοντικά κριτήρια στην προμήθεια και τη χρήση των κρατικών αυτοκινήτων, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοδιαχείρισης και σπατάλης δημοσίων πόρων και ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή εμπειρία.Οι βασικές ρυθμίσεις της απόφασης αυτής είναι:1. Καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισμού σε όλα τα κρατικά αυτοκίνητα μέχρι 1.600 και 1.400 cc.2. Κατάργηση της αποκλειστικής χρήσης κρατικών αυτοκινήτων από μεγάλο αριθμό κρατικών λειτουργών3. Περιορισμός των κρατικών αυτοκινήτων μέχρι πέντε ανά Υπηρεσία και αιτιολόγη [...]

Περισσότερα »
26 Οκτωβρίου 2009, 12:0017 Άρθρα1697 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση- Ενσωματωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

Σήμερα 15 Μαρτίου 2012 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προτεινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Το προς δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο αποτελείται από δύο διακριτά και αυτοτελή μέρη.Στο πρώτο μέρος περιέχονται ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης. Αντλώντας από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Καλλικράτη τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από τους αιρετούς λειτουργούς της αυτοδιοίκησης και με δεδομένη τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, επιδιώκεται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνεται μέριμνα για τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο των ίδιων ρυθμίσεων επέρχονται επίσης βελτιώσεις στο οργανωτικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιέχονται κατά κύριο λόγο ρυθμίσεις ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/50/EK σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής [...]

Περισσότερα »
22 Μαρτίου 2012, 23:5943 Άρθρα168 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, με όρους αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειάς μας για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας αποδοτικής και φιλικής στον πολίτη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης.Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων θα επιφέρει μείωση των περιπτώσεων, όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία σε μία δημόσια υπηρεσία μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς, καθώς η παροχή της δημόσιας υπηρεσίας αποπροσωποποιείται.Μελέτες που έχουν διεξαχθεί πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στο πλαίσιο της ΕΕ δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών βαρών οφείλεται στην ύπαρξη νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία στις δημόσιες αρχές για την ολοκλήρωση μιας διοικητικής διαδικασίας. Η θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές υποστηρίζει [...]

Περισσότερα »
30 Ιανουαρίου 2011, 23:5930 Άρθρα409 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων στο Διαδίκτυο
Προσχέδιο Νόμου για την Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο

Αναρτάται στο Διαδίκτυο η νομοθετική πρωτοβουλία «Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο», προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έως τις 7/1/2010 ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί ως Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.Κύρια σημεία της πρωτοβουλίας, από την οποία πρακτικά δεν εξαιρείται κανένα όργανο, είναι η ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των αποφάσεων και πράξεων ως προϋπόθεση για τη νομιμότητά τους.Όλα τα παραπάνω κάνουν εμφανείς τους στόχους του νέου σχεδίου νόμου και κινούνται σταθερά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των προγραμματικών μας δεσμεύσεων : διαφάνεια, ανοιχτή διακυβέρνηση, πρόληψη και αποφυγή φαινομένων κακοδιαχείρισης του δημόσιου πλούτου και αποτροπή της διαφθοράς σε κάθε επίπεδο και σε όλους τους τομείς.Παράλληλα, καθιερώνεται η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σε υπηρεσιακό δε επίπεδο, καθιερώνεται η λειτουργία της Μονάδας Διαφάνειας, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, με αντικείμενο τη μέριμνα για την ανάρτηση στο Διαδίκτυο.Πάνω από όλα όμως, η πρωτοβουλία αυτή επισφραγίζει τη βούληση του Πρωθυπουργ [...]

Περισσότερα »
7 Ιανουαρίου 2010, 23:598 Άρθρα479 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ
Νομοθετική πρωτοβουλία "Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ"

Αναρτάται στο διαδίκτυο η νομοθετική πρωτοβουλία «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ», προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έως τις 18/11/2009 ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί ως Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.Κύρια σημεία της πρωτοβουλίας είναι η ένταξη όλων των διαδικασιών προσλήψεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, η κατάργηση της προφορικής συνέντευξης αλλά και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.Αναλυτικότερα προβλέπεται:1. Επανακαθορισμός της έκτασης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2190/94 και υπαγωγή των διορισμών του τακτικού προσωπικού του Δημοσίου και των φορέων του στη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ καθώς και την άσκηση ελέγχου νομιμότητας για τις προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού.2. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που απέμειναν αφορούν σε προσωπικό του οποίου η επιλογή διέπεται από διαφανείς, αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες ή αφορούν σε διορισμό για κοινωνικούς λόγους.3. Κατάργηση της προσαύξησης κατά 50% των μονάδων λόγω εμπειρίας.4. Κατάργηση της διενέργειας της προφορικής συνέντευξ [...]

Περισσότερα »
19 Νοεμβρίου 2009, 23:5935 Άρθρα5318 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!