• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Ν.' | 12 Ιανουαρίου 2010, 13:43

    Να υπάρξει διαδικτύωση όλων των δήμων ώστε ο καθένας από οποιοδήποτε μέρος βρίσκεται να μπορεί να παίρνει αμέσως έγκυρα πιστοποιητικά μέσω της "κάρτας του δημότη". Να υπάρξουν "μηχανήματα αυτόματης έκδοσης" τέτοιων πιστοποιητικών σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Αυτό πραγματικά θα περιορίσει την γραφεικρατία.