• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Διαμάντης' | 12 Ιανουαρίου 2010, 18:29

    Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της μεγάλης διοικητικής αλλαγής που προσπαθεί η νέα κυβέρνηση να εισάγει. Από τη πείρα που έχω σε αυτό το χώρο και δουλεύοντας με πολλούς ΟΤΑ στο παρελθόν, η μεχρι στιγμής αντιμετώπιση ήταν να βρεθούν κάποια κονδύλια για να δείξουμε κάποιο έργο και σε αυτόν τον τομέα που θεωρείται προτωποριακός, αλλά χωρίς στην ουσία να μένει κάτι μετά από την υλοποίηση του έργου στο Οργανισμό και στις περισσότερες περιπτώσεις οι εφαρμογές που υλοποιήθηκαν, έχουν μείνει σε αχρηστία. Συνήθως οι ίδιες οιεταιρίες πληροφορικής προσγγίζουν ΟΤΑ και τους φέρνουν έτοιμη τη μια λύση όπως και τον τρόπο χρηματοδότησης της μέσα απο Εθνικά ή Ευρωπαικά προγράμματα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας σχεδιασμός από πλευράς ΟΤΑ και σε λιγότερο βαθμό από πλευράς κεντρικής διοίκησης. Τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποιες προσπάθειες κεντρικού σχεδιασμού, όπως οι Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες, το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ που περιέλαβε και ΟΤΑ και υπήρξαν και κάποιες τάσεις να υλοποιηθούν έργα τα οποία εμφανίζονταν ως καινοτόμα όπως τα Γεωγρφικά ΠΛηροφοριακά Συστήματα. Επίσης κάποιοι ΟΤΑ προσπάθησαν να εκμεταλευθούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Ψηφιακή Σύγκλιση" με προτάσεις που συνήθως έγιναν μετά από προτροπές των εταιριών του χώρου. Προσωπικά πιστεύω ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που μπορούσε να ωφελήσει την αναβάθμιση της ηλεκτορνικής διακυβέρνησης στου ΟΤΑ είναι το "Διοικητική Μεταρρύθμιση" αλλά μέχρι στιγμής δεν έγιναν κάποια σημαντικά βήματα προόδου. Μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα ή ίσως κάποιο άλλο αντίστοιχο και καλύτερα σχεδιασμένο, μπορεί να προχωρήσει μια κεντρική σχεδίαση της πολιτικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση η οποία θα εγγυάται και την αποδοτικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά και ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει αυτό το βήμα προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με όλες τις πρωτοβουλίες να προέρχονται από τις ίδιες τις Περιφέρειες ή πολύ περισσότερο τους Δήμους. Αυτό θα οδηγήσει σε πολλές κατακερματισμένες λύσεις όπου η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα διαφέρει πολύ απο περιοχή σε περιοχή. Η πρότασή μου είναι να τεθούν κάποια επίπεδα από την κεντρική κυβέρνηση, που θα πρέπει κατ'ελάχιστο όλοι οι ΟΤΑ να ικανοποιούν και από κει και πέρα να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε πιο 'εκλεπτυσμένες' λύσεις όσοι έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες δράσεις που θα βοηθήσουν τα ίδια τα στελέχη των ΟΤΑ να κατανοήσουν την αξία των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν σήμερα και στο μέλλον. Το γεγονός ότι η μέριμνα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση υπάρχει στο νέο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας μόνο θετικά μπορεί να το δει κανείς. Είναι μια ευκαρία για εκσυγχρονισμό της ίδιας της Δημοκρατίας μας και είμαι σίγουρος ότι σε λίγα χρόνια θα έχει και ορατά αποτελέσματα. Ευχαριστώ