• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ' | 12 Ιανουαρίου 2010, 20:12

    πιστεύω ότι η πολιτεία θα πρέπει να θεσπίσει 1 κάρτα που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πολίτη και συγκεκριμένα 1.φωτογραφία 2.στοιχεία γέννησης-οικογενειακής & δημοτικής κατάστασης 3.Α Φ Μ 4.Α Μ Κ Α 5.εκλογικός αριθμός 6.στοιχεία άδειας οδήγησης κλπ 7.θρήσκευμα προαιρετικά με των παραπάνω τρόπο κ με των κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό η συναλλαγή του πολίτη με της υπηρεσίες θα είναι ταχύτατη. Η έκδοση ανανέωση συμπλήρωση(γενικά κάθε μεταβολή)των στοιχείων των καρτών να γίνεται από κρατική υπηρεσία. Με ανάλογο τρόπο να εκδίδονται και κάρτες για τους οικονομικού μετανάστες.