• Σχόλιο του χρήστη 'Θεολόγος Τσιγάρος' | 14 Ιανουαρίου 2010, 12:10

    1.Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η υποχρεωτική ανάρτηση των αποφάσεων κ.τ.λ. να ολοκληρώνεται εντός εύλογου χρόνου. Είναι άνευ ουσίας η ανάρτηση, όταν ολοκληρωθεί πχ 6μήνες μετά την λήψη της απόφασης. 2. Θα πρέπει επίσης να αναρτάται εγκαίρως η ημερήσια διάταξη των συζητήσεων των αιρετών συλλογικών οργάνων (Δημοτικά , Περιφερειακά Συμβούλια) και να δίνεται η δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης.