• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 15 Ιανουαρίου 2010, 12:07

    Όλα αυτά ακούγονται ωραία και η κάθε άποψη είναι σεβαστή. Άλλωστε πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να εξυπηρετούμαστε καλύτερα και γρηγορότερα στις επαφές μας με οποιαδήποτε υπηρεσία. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρωταρχικό ζήτημα είναι η ηλεκτρονική δικτύωση όλων των υπηρεσιών, ώστε σε κάθε επαφή του πολίτη σε οποιαδήποτε υπηρεσία να αναγνωρίζεται και να πιστοποιείται η ταυτότητα του ατόμου (όπως προαναφέρθηκε ίσως με ένα μοναδικό αριθμό για κάθε άτομο). Είναι λοιπόν ευκαιρία αυτό να ξεκινήσει μέσω του προγράμματος αυτού και να επεκταθεί σιγά σιγά (άλλωστε στην Ελλάδα ζούμε, μην περιμένουμε και θαύματα). Ευχαριστώ