• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ' | 20 Ιανουαρίου 2010, 12:21

    Πολύ καλή η πρόταση για την κάρτα δημότη. Προτείνω επιπλέον: 1. Να καθιερωθεί η ψηφιακή υπογραφή του πολίτη και να μπορεί από το ίντερνετ με το username/password και την ψηφιακή υπογραφή του να ζητά πιστοποιητικά, τα οποία να αποστέλλονται στο ηλεκτρ. ταχυδρομείο του ή να μπορεί να τα κατεβάζει από το διαδίκτυο, όπως γίνεται με τη φορογική δήλωση. Επίσης να υπάρχει και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την έκδοση του κάθε πιστοποιητικού. 2. Κάθε πολίτης να δηλώνει τον τόπο α΄κατοικίας του και τα στοιχεία να συγκεντρώνονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων για όλη τη χώρα. Αυτόματα να γίνεται δημότης στον τόπο που κατοικεί και να σταματήσει η φαιδρή κατάσταση του να έχεις μετακομίσει, να μην έχεις αλλού κατοικία και να μην μπορείς να γίνεις δημότης παρα μετά απο 2-3 χρόνια.