• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Λεβέντης, Δήμαρχος Μουρεσίου' | 21 Ιανουαρίου 2010, 09:30

    Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.4/11-1-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουρεσίου που ελήφθη ομόφωνα από το Δ.Σ., οι προτάσεις για το Πρόγραμμα "Καλλικράτης",είναι οι εξής: Α/. Στο σχέδιο δεν διευκρινίζονται πολλά θέματα, για αυτό ζητάμε να οριοθετηθούν ξεκάθαρα οι αρμοδιότητες μεταξύ Α΄ & Β΄ βαθμού Τ.Α. και του Κράτους: α. Θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη θέση για μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Α/βάθμια Τ.Α., ο τομέας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρόνοιας, προστασίας του πολίτη και Α/βάθμιας παιδείας. β. Για όλες τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες θα πρέπει να μεταφερθούν ξεκάθαρα με νόμο οι προβλεπόμενοι πόροι. Β/. Καταστατική θέση των Αιρετών. Είναι κοινή διαπίστωση ότι μέχρι σήμερα το σύστημα είναι Δημαρχοκεντρικό με το νέο σχέδιο αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο, γι’ αυτό προτείνουμε: α. Ο Δήμαρχος να προΐσταται των οργάνων και επιτροπών, τα οποία θα εκλέγονται με δημοκρατικές διαδικασίες με την συμμετοχή Μελών όλων των παρατάξεων, τα δε Μέλη αυτών των επιτροπών να εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και να μην ορίζονται από τον Δήμαρχο β. Οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι να εκλέγονται απ’ ευθείας από τον λαό, από τα Μέλη του πρώην Δήμου, ο οποίος καταργείται και να μην διορίζονται μόνο από τον Δήμαρχο. Οι θεματικοί Αντιδήμαρχοι να ορίζονται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Δ.Κ. Τα Τοπικά Συμβούλια να είναι πενταμελή στους οικισμούς μέχρι 500 κατοίκους και επταμελή άνω των 500 κατοίκων ανά οικισμό, άμισθα για να εξασφαλίζεται η εθελοντική προσφορά, το ενδιαφέρον για το χωριό τους, παράλληλα συμβάλουν στον δημοκρατικότερο προγραμματισμό και την υλοποίηση του προϋπολογισμού, τον οποίο θα συντάσσουν όπως προβλέπεται από το σχέδιο του Νόμου. Γ/. Πάταξη της γραφειοκρατίας – αποκέντρωσης. Θα πρέπει ξεκάθαρα να συμπεριληφθεί στο Νόμο, ενιαίος τρόπος διοίκησης απλουστευμένος στην Τ.Α. και οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες από το Κράτος, θα πρέπει να υλοποιούνται με σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και υλοποίησης, ξεχνώντας το γραφειοκρατικό μοντέλο του Κράτους. Δ/. Αξιοποίηση Δημοτικών Κτιρίων. Οι νέοι Δήμοι πριν αποφασίσουν για την κατασκευή νέων μεγάλων δημοτικών κτιρίων για την στέγαση των υπηρεσιών, θα πρέπει πρωτίστως να αξιοποιήσουν, πιθανώς αποκεντρώνοντας υπηρεσίες στα ήδη υπάρχοντα Δημοτικών Καταστημάτων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με χρήματα του Ελληνικού λαού κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Καποδίστριας Ι. Ε/. Οικονομικά. α. Το ποσοστό των ΚΑΠ, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με το νόμο 1228, ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα, θα πρέπει να αυξηθούν από 20% σε 25%. β. Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων θα πρέπει να μεταφέρονται εξ’ ολοκλήρου στον Α΄ βαθμό Τ.Α. γ. Η Τ.Α. επιτέλους πρέπει να αποκτήσει έσοδα από την ακίνητη περιουσία και από επιτήδευμα, όπως συμβαίνει σ’ όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζεται η ερμαφρόδιτη κατάσταση, οι ΟΤΑ να έχουν την ευθύνη του καθορισμού των χρήσεων της γης, της πολεοδόμησης και της προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και να απέχουν από τα έσοδα και πλούτο που παράγουν οι συγκεκριμένες δράσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. δ. Τα ταμεία και οι οργανισμοί, τα οποία είχαν δημιουργηθεί για την ενίσχυση των ΟΤΑ και χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων, όπως το ΕΤΕΡΠΣ, να συγχωνευθούν και να ενσωματωθούν έσοδα όπως Τέλη περιβάλλοντος κλπ., προκειμένου να χρηματοδοτούνται οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού με ξεκάθαρα και διαφανή κριτήρια. ε. Θα πρέπει να προβλεφθεί και να οριοθετηθεί το λειτουργικό κόστος των ΟΤΑ, συμπιέζοντας τις δαπάνες σε ποσοστό 35% - 40%, για να μπορούν οι Δήμοι το υπόλοιπο ποσοστό των εσόδων να το χρησιμοποιούν για έργα και δράσεις υπέρ του δημότη. στ. Το Τέλος Παρεπιδημούντων, θα πρέπει να επανέλθει και να θεσπιστεί τουλάχιστον σ’ όλους τους τουριστικούς Δήμους της χώρας, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως ανταποδοτικό έσοδο στους επισκέπτες χωρίς να επιβαρύνονται οι μόνιμοι δημότες του Δήμου για το πρόσθετο κόστος, το οποίο επέρχεται σε κάθε τουριστικό Δήμο. ΣΤ/. Χωροθέτηση του νέου Δήμου. Επειδή το σχέδιο νόμου δεν αναφέρεται στη χωροθέτηση στην παρούσα φάση, επειδή υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔΚ Ν. Μαγνησίας, η οποία στην περίπτωση του Δήμου Μουρεσίου ταυτίζει τα όρια του νέου Δήμου με τα όρια του κατεργηθέντος Συμβουλίου της Περιοχής, επειδή στη συγκεκριμένη περιοχή όλοι οι ΟΤΑ , πρώην Κοινότητες και νυν Δήμοι είναι ορεινοί – ημιορεινοί, δασοκτήμονες Δήμοι, συγκοινωνιακά απέχουν από το κέντρο του Νομού, επειδή βρίσκονται στην Ανατολική πλευρά του όρους Πηλίου και έχουν όρια προς τη θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος, σε σχέση με τους άλλους Δήμους του Νομού, οι οποίοι περιβρέχονται από τον Παγασητικό Κόλπο, επειδή στη συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα υπάρχει πολιτιστική και πολιτισμική ομοιογένεια, επειδή οι δημότες ασχολούνται βασικά με τον πρωτογενή τομέα αλλά παράλληλα και με τον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, εμπορία κλπ.) αλλά και σε μεγάλο μέρος με τον τριτογενή τομέα (τουρισμός, εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή έχει περισσότερα επώνυμα τουριστικά μέρη, τις περισσότερες κλίνες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια , στούντιο, διαμερίσματα, κέντρα εστίασης , αναψυχής σε συνδυασμό με αρκετές υποδομές, επειδή υπάρχουν και λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες κλπ., επειδή η συγκεκριμένη περιοχή σε ποσοστό 100% είναι χαρακτηρισμένη προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με το NATURA – ΦΥΣΗ 2000. Για όλα τα παραπάνω συμφωνούμε για μια φορά ακόμα ομόφωνα με την απόφαση της ΤΕΔΚ για την ταύτιση των ορίων του νέου Δήμου του Ανατολικού Πηλίου με τα όρια του Συμβουλίου της Περιοχής, όσο αφορά την έδρα του Δήμου, αυτή θα αποφασιστεί προφανώς στον νέο κύκλο διαβούλευσης. Αν και το σχέδιο νόμου βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να ενσωματωθούν και να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μας, προκειμένου να γίνει αποδεκτό, σε διαφορετική περίπτωση το Δ.Σ. θα επανεξετάσει με νέα απόφαση την στάση του.