• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 21 Ιανουαρίου 2010, 09:47

    Διάβασα το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις: 1ον και σπουδαιότερο: Πρέπει να γίνει ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της νομοθεσίας που αφορά τους ΟΤΑ και την λειτουργία τους και αυτή να ενσωματωθεί στον Κώδικα Δήμων @ Κοινοτήτων, για να μπορούν και οι καινούργιοιΟΤΑ που θα προκύψουν να έχουν ένα ξεκάθαρο νομικό καθεστώς λειτουργίας. Μέχρι σήμερα η πολυνομία και οι άπειρες διατάξεις δημιουργούν ένα θολό τοπίο και δυσχεραίνουν την λειτουργία των Δήμων και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 2ον: Είδα τις θέσεις του Υπουργείου. Είδα τις θέσεις των αιρετών (ΤΕΔΚ- ΚΕΔΚΕ). Πουθενά δέν είδα τις θέσεις των εργαζομένων στούς ΟΤΑ επί του σχεδίου. Μήν ξεχνάμε ότι αυτοί θα υπηρετήσουν τον νέο θεσμό. 3ον: Τί σημαίνει "Πολυδύναμος υπάλληλος" και με ποιά διαδικασία- κριτήρια θα χαρακτηριστούν κάποιοι υπάλληλοι "πολυδύναμοι"; 4ον: Η Διοικητική Μεταρύθμιση τουλάχιστον στήν Περιφέρεια δέν αφορά μόνον την Αυτοδιοίκηση, γιατί διοίκηση δέν ασκούν μόνον οι ΟΤΑ. Γι' αυτό στή διοικητική μεταρύθμιση θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Κράτους όπως το ΙΚΑ,ο ΟΓΑ, η Αστυνομία, οι υπηρεσίες υγείας, τα δασαρχεία, τα γραφεία αγροτικής ανάπτυξης κ.λ.π. 5ον: Πώς θα εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά οι πολίτες όταν στό Πήλιο ακόμα οι συνδέσεις internet είναι dialap;