• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ' | 23 Ιανουαρίου 2010, 18:50
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Παρακολουθώντας συχνά-πυκνά τη δημόσια διαβούλευση που γίνετα ι αυτόν τον καιρό για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας με το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, θέλω να κάνω κάποια σχόλια πάνω στο θέμα αυτό. Κατ' αρχήν θεωρώ αναγκαία και επιβεβλημένη τη μεταρρύθμιση αυτή, διότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά ιδίως στον πολίτη της περιφέρειας, εάν και εφ' όσον ο χωροταξικός σχεδιασμός των νέων ΟΤΑ είναι τέτοιος που ν'ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις ομοιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παλαιών ΟΤΑ που συνενώνονται. Κάθε άλλη προσπάθεια αναγκαστικής επιβολής συνένωσης, πιστεύω πως θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα πρόκειται να επιλύσει. Σαν παράδειγμα θα αναφέρω την ορεινή και δυσπρόσιτη Α Ρ Γ Ι Θ Ε Α του νομού Καρδίτσας-απ' όπου και κατάγομαι και για την οποία, νομίζω, δικαιούμαι να ομιλώ. Η περιοχή αυτή αποτελούμενη σήμερα από τρεις ΟΤΑ,σύμφωνα με τα κατά καιρούς αναγραφόμμενα στον τοπικό και αθηναϊκό τύπο,προσχωρείται στο δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ,σε έναν δήμο του θεσσαλικού κάμπου,με τον οποίο καμιά απολύτως σχέση έχει. Πρώτη αντίθεση λοιπόν, η α ν τ ί θ ε σ η βουνού-κάμπου.Η προσάρτηση αυτή γίνεται με βάση την πρόταση του ΙΤΑ το οποίο χωρίς ποτέ να επισκεφτεί την περιχή, χωρίς ποτέ να συζητήσει με τα εκλεγμένα δημοτικά συμβούλια και χωρίς ποτέ να ακούσει τη γνώμη των κατοίκων της περιοχής, αλλά σχεδιάζοντας επί χάρτου, προσάρτησαν την ΑΡΓΙΘΕΑ στο Μουζάκι! Σχεδίαζαν μάλλον επί "πολιτικού" χάρτη γιατί αν τον γύριζαν ανάποδα, στο γεωφυσικό, θα έβλεπαν πιστεύω, πως ετερόκλητα πράγματα δε συνενώνονται, γιατί οι αντιθέσεις είναι αξεπέραστες. Η ΑΡΓΙΘΕΑ ολόκληρη αναφέρεται εκεί με καφέ χρώμα, λόγω τον πανύψηλων βουνών της -να σημειώσω εδώ πως οι τρείς ψηλότερες κορφές της Δ.Θεσσαλίας βρίσκονται στην ΑΡΓΙΘΕΑ. Θα δεχόμουν σαν δικαιολογία το . Κάλλιστα μπορούσαν να το εντάξουν στην Καρδίτσα, αφού απέχει μόλις ένα τέταρτο της ώρας απ' αυτην, ενω το τελευταίο χωριό της ΑΡΓΙΘΕΑΣ απέχει τρείς ώρες από το ΜΟΥΖΆΚΙ, κι αυτό αν οι καιρικές συνθήκες ειναι κατάλληλες! Δεν έλαβε καθόλου υπόψη του το ΙΤΑ, το Πιλοτικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ΑΡΓΙΘΕΑΣ και των ΑΓΡΑΦΩΝ που εκπόνησε η προηγούμενη Κυβέρνηση και το οποίο, δυστυχώς, μέχρι σήμερα παραμένει . Δεν ενέταξε, το ΙΤΑ, την ΑΡΓΙΘΕΑ στον ορεινό όγκο των ΑΓΡΑΦΩΝ, στον οποίο πραγματικά ανήκει, αλλά ελαφρά τη καρδία, επηρεασμένο ίσως από εξωτερικούς παράγοντες, ενέταξε την ΑΡΓΙΘΕΑ στο Μουζάκι! Να αναφέρω ακόμα ότι οι κύριοι εισηγητές του σχεδίου ΙΤΑ, α δ ι α φ ό ρ η σ α ν για το άρθρο 101 του συντάγματος,το οποίο κάνει ιδιαίτερη μνεία για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, για την ευρωπαϊκή πολιτική περί ο ρ ε ι ν ώ ν π ε ρ ι ο χ ώ ν. Για το ότι δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους την Ιστορία, τον Πολιτισμό,το φυσικό περιβάλλον,τις εισηγήσεις του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (τμήμα χωροταξίας),δεν μου κάνει πλέον καμιά ιδιαίτερη εντύπωση! Σ ή μ ε ρ α η ΑΡΓΙΘΕΑ με δημόσια εκπεφρασμένη την άποψη της πλειοψηφίας των Βουλευτών και του πολιτικού κόσμου του νομού της Καρδίτσας,με την ο μ ο φ ω ν ί α των τριών δημάρχων της, με τη συντριπτική πλειοψηφία αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των μελών των 40 ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ σε όλη την Ελλάδα,με τη δημόσια διαβούλευση που γίνεται στον τοπικό της τύπο, ζητά να αποτέλέσει Ε Ν Ι Α Ι Ο Δ Η Μ Ο ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, να ενταχθεί σε δήμο του ορεινού όγκου των ΑΓΡΑΦΩΝ με τον οποίο έχει κ ο ι ν ά Γεωγραφικά, Ιστορικά, Πολιτιστικά, Πολιτισμικά, Περιβαλλοντικά και ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά. Για να πετύχει, να λύσει προβλήματα και να εδραιωθεί ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση, ο κ Υπουργός, η Κ υβέρνηση και οι όποιοι αρμόδιοι ασχολούνται με το θέμα της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας, να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη του ΙΤΑ, να ακούσουν τον κόσμο και τους τοπικούς άρχοντες κάθε περιοχής, γιατί είναι οι μόνοι που γνωρίζουν καλύτερα απ' το κάθε ΙΤΑ τα προβλήματα και τα συμφέροντα των περιοχών τους. Ενήμεροι για τα προβλήματα αυτά είναι και οι βουλευτές κάθε νομού. Ας ρωτήσουν τουλάχιστον εκείνους. Θα τους βοηθήσουν τα μέγιτα. Αχιλλέας Αντωνίου Εκπαιδευτικός