• Σχόλιο του χρήστη 'Tεσμετζής Κώστας' | 25 Ιανουαρίου 2010, 09:47

    Είναι γεγονός κ.Υπουργέ ότι η Ελληνική οικονομία είναι σε μαύρα χάλια. Είναι επίσης γεγονός και μετά τα όσα βεβαιώνεται και ο ίδιος στον Καλληκράτη ότι οι Ο.Τ.Α σε είχαν την ανάλογη στήριξη απο την πολιτεία.Είναι επίσης γεγονός οτι οι περισσότεροι Δήμαρχοι βλέπουν το Δέντρο και χάνουν το Δάσος για τα μικροπολιτικά τους συμφέροντα,και αποδέχονται την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή του καλληκράτη σε όλα τα επίπεδα,στα εξαιρετικά στενά χρονικά περιθώρια που τους δίνει η σημερινή Κυβέρνηση. Η λογική ενός απλού πολίτη λοιπόν σας λέει τα εξής. Με δεδομένα τα πιο πάνω και πρωταρχικά με τα μαύρα χάλια της οικονομίας, έχουμε ανάγκη την εφαρμογή του καλληκράτη στην παρούσα κατάσταση ΜΟΝΟ στό επίπεδο της Περιφέρειας για δύο σοβαρότατους λόγους. α) Δεν υπάρχουν χρήματα για την σημερινή εφαρμογή του νόμου στο συνολό του. β) Το μέγεθος των αλλαγών του προβλέπει ο Καλληκράτης σε επίπεδο Α και Β βαθμού Ο.Τ.Α ειναι τεράστιο και αντικειμενικά οι Νέοι Δήμοι δεν θα μπορέσουν να εναρμονηστούν στα νέα δεδομένα. Η προτασή μου είναι η εξής. α) Η εφαρμογή του καλληκράτη αρχικά να είναι σε επίπεδο περιφέριας. β)Στην πρώτη θητεία της η περιφέρεια να οργανώσει όλες αυτές της δομές που απαιτούνται απο τον Καλληκράτη για να μπορέσουν στην συνέχεια οι Δήμοι να σταθούν επάνω σε αυτές της δομές για να λειτουργείσουν σωστά΄. γ) Ελπίζουμε ότι σε αυτά τα τέσσερα πρώτα χρόνια η Ελληνική οικονομία θα είναι σε καλύτερη κατάσταση για να μπορέση να χρηματοδοτήση των Καλληκράτη. Με εκτίμηση Τσεσμετζής Κώστας.