• Σχόλιο του χρήστη 'Πολίτης' | 25 Ιανουαρίου 2010, 15:02

    Πέραν της αποκέντρωσης που θα προέλθει από την αύξηση αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών (όποιες τελικά και αν είναι αυτές), προτείνω να μελετηθεί και η εξής ιδέα που θα 'ελαφρώσει' τήν Αθήνα και θα 'ενισχύσει' τη ζωή της επαρχίας. Σταδιακά, ΟΛΕΣ οι υπηρεσίες των υπουργείων, και πρωταρχικά όσες δεν έχουν άμεση σχέση με το κοινό, να μεταφερθούν σε επαρχιακές πόλεις, δεδομένου ότι, με τη σημερινή εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας, δεν είναι απαραίτητη η προσωπική παρουσία του υπαλήλλου για τη μεταβίβαση δεδομένων και πληροφοριών. Η ΑΘΗΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΚΟΡΕΣΤΕΙ!