• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Βαρλάγκας' | 25 Ιανουαρίου 2010, 19:51

    Θεωρώ δίκαιο το αίτημα των Αργιθεατών. Το Σύνταγμά μας, στο άρθρο 101, παρ. 2 ορίζει ότι "H διoικητική διαίρεση της Xώρας διαμoρφώνεται με βάση τις γεωoικoνoμικές, κoινωνικές και συγκoινωνιακές συνθήκες." στη δε παρ. 4 αυτού κάνει ρητή αναφορά στις ορεινές (ομού με τις νησιωτικές) περιοχές: "Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους." Η *Ευρυτανία*, κατ’ εξοχήν ορεινός νομός, χωρίζεται σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΤΑ σε 4 Δήμους: 1. Καρπενησίου-Ποταμιάς-Προυσού-Δομνίστας: 10.973 κάτοικοι, 80 οικισμοί, 739,514 km2 2. Φραγκίστας-Αγράφων-Βίνιανης: 4.037 κάτοικοι, 60 οικισμοί, 618,564 km2 3. Απεραντίων-Ασπροποτάμου: 3.153 κάτοικοι, 32 οικισμοί, 301,777 km2 4. Φουρνάς-Κτημενίων: 1.355 κάτοικοι, 12 οικισμοί, 209,056 km2 Οι όμορες της Ευρυτανίας περιοχές του Νομού *Καρδίτσας* είναι: 1. Η περί ης ο λόγος Αργιθεατική περιοχή Αργιθέας-Αχελώου-Ανατ. Αργιθέας με πληθυσμό 2.488 κατοίκων, 50 οικισμούς, και 372,877 km2 έκταση. Είναι δηλ. μεγαλύτερη, η αμιγώς αυτή ορεινή περιοχή σε πληθυσμό από τον προτεινόμενο δήμο Φουρνάς-Κτημενίων (2.488 > 1.355) και συγκρίσιμη με τον προτεινόμενο δήμο Απεραντίων-Ασπροποτάμου (2.488 ~ 3.153) του Νομού Ευρυτανίας. Επίσης είναι μεγαλύτερη και σε έκταση (372,877 km2 > 301,777 km2 > 209,056 km2) και σε αριθμό οικισμών (50 > 32 > 12) και από τους 2 αυτούς Ευρυτανικούς δήμους. Άρα, εύλογη και δίκαιη η διεκδίκηση των κατοίκων τους τριών αυτών Αργιθεατικών δήμων να αποτελέσουν ίδιο δήμο, καθώς και το πληθυσμιακό και το εδαφικό κριτήριο πληρούν, δεδομένης της ορεινότητάς τους. 2. Η ορεινή περιοχή Πλαστήρα-Νεβρόπολης Αγράφων με 4.022 κατοίκους, 29 οικισμούς και 198,35 km2 έκταση. Η περιοχή αυτή ορθώς καθορίζεται ως ίδιος δήμος. Όσον αφορά δε την επίμαχη Αργιθεατική περιοχή, παρότι υπολείπεται σε πληθυσμό (2.488 29) και σε έκταση (περίπου 2πλάσια, 372,877 km2 αντί 198,35). Άρα, εν συνόλω, είναι απολύτως συγκρίσιμη σε πρόσοντα "δημοποίησης" με την όμορή της Πλαστήρα-Νεβρόπολης Αγράφων. 3. Οι ήδη υφιστάμενοι Δήμοι Ιτάμου και Καλλιφωνίου, οι οποίοι ήδη αποτελούν μικτούς πεδινούς-ορεινούς δήμους, με πληθυσμιακά κυρίαρχο το πεδινό στοιχείο, αλλά και με μεγάλα (ιδίως στον τομέα της έκτασης) στοιχεία ορεινότητας. Η συνένωσή τους σίγουρα είναι αναγκαία, όμως προβληματική μπορεί να αποδειχθεί η προτεινόμενη συνένωσή τους με την Καρδίτσα, τον Κάμπο και τη Μητρόπολη. Δυσχερώς μπορεί κανείς να δει κοινότητα συμφερόντων και αναγκών, μεταξύ π.χ. του Μακρυχωρίου του δήμου Κάμπου και π.χ. της Νεραϊδας και του Καροπλεσίου του δήμου Ιτάμου. Οι δήμοι Ιτάμου και Καλλιφωνίου, έχουν μαζί, 6.172 κατοίκους, 28 οικισμούς, και πολύ μεγάλη έκταση, 389,007 km2, δηλ. > 50% μεγαλύτεροι σε πληθυσμό και περίπου 2πλάσιοι σε έκταση από τον προτεινόμενο δήμο Πλαστήρα-Νεβρόπολης Αγράφων. 4. Οι δήμοι Μενελαϊδας, Ρεντίνας και Ταμασίου. Μαζί έχουν 6.218 κατοίκους, 19 οικισμούς και 190,312 km2 έκταση. Είναι δε δήμοι κυρίως ορεινοί. Θεωρώ πως θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν ξεχωριστό δήμο και να μη συνενωθούν με τον πεδινό δήμο Σοφάδων, αν αυτό είναι κάτι που οι κάτοικοί τους επιθυμούν. Όσον αφορά τη *Φθιώτιδα* 1. Ο Δήμος Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και η Κοινότητα Τυμφρηστού, αμιγώς ορεινοί ΟΤΑ, έχουν μαζί 2.513 κατοίκους πληθυσμό, 14 οικισμούς, και έκταση 185,748 km2 έκταση. Έχουν δηλ. σχεδόν 2πλάσιο πληθυσμό (2.513 > 1.355) από τον όμορο Ευρυτανικό δήμο Φουρνάς-Κτημενίων, περισσότερους οικισμούς (14 > 12) και συγκρίσιμη έκταση (185,748 km2 ~ 209,056 km2). Συνεπώς, για την ταυτότητα του λόγου, θα έπρεπε να αποτελέσουν ξεχωριστό δήμο. 2. Ο Δήμος Σπερχειάδας, με "άπειρα" ορεινά χωριά (Πουγκάκι, Μάρμαρα, Κανάλια, Γαρδίκι, κ.λπ. κ.λπ.) διαθέτει 35 οικισμούς, μεγάλη έκταση 379,521 km2, και μάλιστα 9,530 πληθυσμό. Δεν βλέπω λόγο ο δήμος με μεγάλο ποσοστό ορεινότητας, πληθυσμό περί τις 10,000 κατοίκους και πολλούς οικισμούς να μην παραμείνει αυτόνομος, και να πρέπει να συνενωθεί σε έναν "γιγαντιαίο" δήμο Σπερχειάδας-Μακρακώμης-Υπάτης-Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού-Τυμφρηστού με πάνω από 1000 km2 έκταση και 23000 πληθυσμό, και 89 οικισμούς, έναν δήμο "επαρχιακών" διαστάσεων, το 9ο μεγαλύτερο σε έκταση στην Ελλάδα, την στιγμή που παρουσιάζει μεγάλα στοιχεία ορεινότητας όλη αυτή η περιοχή, που θα δικαιολογούσε όχι να είναι μέσα στο top 3% των μεγαλύτερων δήμων, αλλά σίγουρα μέσα στο 20% των μικρότερων. Στην *Αιτωλοακαρνανία* τώρα. Έχουμε τους νυν δήμους Αποδοτίας, Πλατάνου, Θέρμου, Παραβόλας, Παναιτωλικού, Παρακαμπυλίων και Ινάχου: 1. Ο Δήμος Ινάχου είναι ένας τεράστιος σε έκταση (585,382 km2), ορεινός δήμος με 46 παρακαλώ οικισμούς και 5739 κατοίκους. Δεν κατανοώ γιατί αυτός ο δήμος πρέπει να συγχωνευθεί σε άλλους (Αμφιλοχίας κ.λπ.) και πώς κάτι τέτοιο τηρεί τη συνταγματική επιταγή της ιδιαίτερης μέριμνας για τις ορεινές περιοχές. 2. Οι Δήμοι Παρακαμπυλίων, Παναιτωλικού και Παραβόλας, συγχωνεύονται σε έναν γιγαντιαίο δήμο που αποτελείται από 7 παλαιούς και θα έχει έδρα το Αγρίνιο. Ο πληθυσμός αυτού του δήμου θα είναι 83,814 κάτοικοι (από τους μεγαλύτερους σε όλη την Ελλάδα!) και η έκτασή του επίσης θα είναι 924,200 km2, σχεδόν 1000 km2 δηλαδή. Θα έχει δε 136 (!) οικισμούς. Θα είναι ένας "υπερ-δήμος". Δεν γνωρίζω εάν οι κάτοικοι των Παρακαμπυλίων, Παναιτωλικού και της Παραβόλας επιθυμούν την ένταξη τους σ’ αυτόν τον "σούπερ" δήμο ή εάν εντελώς ειδικοί λόγοι γεωμορφολογίας της περιοχής το επιβάλλουν. Σε κάθε περίπτωση, η μέριμνα για την ορεινή ανάπτυξη δεν μου μοιάζει να προάγεται έτσι. Οι 3 δήμοι αυτοί μαζί είναι σε μεγάλο βαθμό ορεινοί, έχουν μαζί 8.112 κατοίκους, 90 (!) οικισμούς και 743 km2 έκταση. Σε συνδυασμό με την ως επί το πλείστον ορεινότητά τους, θα πληρούσαν κατά τη γνώμη μου όλα τα κριτήρια για να αποτέλεσουν, και θα επιβαλλόταν να αποτελέσουν, ίδιο δήμο, εάν η συγκοινωνιακή της σύνδεση το επιτρέπει. 3. Να εξεταστεί εάν ο Δήμος Θέρμου με 7.837 κατοίκους, 59 οικισμούς και 333,701 km2 έκταση μπορεί να παραμείνει ίδιος δήμος και να μη συγχωνευθεί με τη Μακρύνεια. 4. Η Πρόταση, που *δεν* συγχωνεύει τους δήμους Αποδοτίας, Πλατάνου και Πυλλήνης, με Ναύπακτο και ... Αντίρριο (!) είναι η ορθότερη καθώς ο ενιαίος δήμος που θα προκύψει από τη συνένωση των τριών θα έχει 3.700 κατοίκους, 62 οικισμούς και αξιόλογη εδαφική έκταση 551,279 km2 που είναι αρκετά για να προσδώσουν το status του δήμου σε μια περιοχή που παρουσιάζει έντονη ορεινότητα.