• Σχόλιο του χρήστη 'sapere aude' | 24 Νοεμβρίου 2010, 20:11
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 169  2

    Το πλινθίον και το θηρίον: Λίγες σκέψεις ἑνός ἁπλοῦ νοῦ: 1. Κατ΄ἀρχάς φαίνεται σωστή ἡ εἴσοδος τῆς κάρτας στη ζωή μας, αφοῦ ἡ τεχνολογία ἐξελίσσεται και ὅπως τα κομπιοῦτερ διευκόλυναν τη ζωή μας ἔτσι και ἡ κάρτα θα μᾶς βοηθήσει νά λειτουργήσουμε ταχύτερα καί ἀποτελεσματικότερα. 2. Ὅλες οἱ καινοτομίες στην ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος δέχτηκαν τά πυρά τῶν μαζῶν πού βλέπουν με δυσπιστία κάθε ἀλλαγή. Αὐτό εἶναι και το τίμημα πού πληρώνουν οἱ χαρισματικές προσωπικότητες πού βλέπουν πρῶτοι την ἀνάγκη ἀλλαγῶν ἀλλά ἀντιμετωπίζουν την ἄρνηση και τήν ἀβάσταχτη βλακεῖα τῶν ἄλλων. Ὅμως… 3. Ἡ δημιουργία ἑνός παγκόσμιου καρτοσυστήματος πού θα περιέχει ἕναν τεράστιο, ἀπίστευτο ὄγκο πληροφοριῶν, εἶναι ἄν μη τι ἄλλο ἕνα δέλεαρ για κάποιους πού πολύ θα ἤθελαν να τον βάλουν στο χέρι. Τυχαῖο; Δεν νομίζω… 4. Μπορεῖ οἱ προθέσεις τοῦ συμπαθοῦς ὑπουργοῦ μας να εῖναι ἀγαθές, ἀλλά τέτοια ἐγχειρήματα ξεφεύγουν ἀπό τον ἔλεγχο τοῦ νῦν ὑπουργοῦ και της κάθε κυβερνήσεως, διότι οἱ κυβερνήσεις πέφτουνε ἀλλά ἡ κάρτα μένει… 5. Το βασικότερο ἐρώτημά μου εἶναι: εἶναι ἐφικτή ἡ ἀπόλυτη θωράκιση τῆς κάρτας στη σημερινή και την αὐριανή της μορφή; Μᾶλλον δεν εἶναι. Ἐκτός και ἄν μᾶς πείσουνε με ἀπόλυτα ἐπιστημονικά-τεχνολογικά ἐπιχειρήματα και ὄχι με τα γνωστά εὐχολόγια. Βέβαια ἤδη ἀκούω τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις τῶν ὑπευθύνων ἀλλά ἔχω ἐτοιμάσει μία τρύπα στο ἄλλο μου αὐτί. Μέχρι τότε ἡ ἔκδοσή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη θα συνοδεύεται ἀπό φόβο ἐκμεταλλεύσεώς της ἀπό ἁπλούς ἠλεκτρονικούς κακοποιούς και ἀπό τους θέλοντες να ποδηγετήσουν τον κόσμο. 6. Τέλος γιατί αὐτή ἡ καρτοπρεμούρα στην Ἑλλάδα; Τόση γραφεικρατία και τόσος κόσμος δουλεύει στο δημόσιο και οἱ διαδικασίες πᾶνε σαν χελῶνες. Γιατί δεν κοιτᾶμε να κάνουμε πιο εὐέλικτο το ὑπάρχον σύστημα;Τι οὐσιῶδες πρόκειται να προσφέρει ἡ κάρτα; Νομίζω ὄτι εἶναι σαν να θέλουμε να βάλουμε τοῦρμπο κινητήρα σε ἕνα αὐτοκίνητο με σκασμένα τα λάστιχά του με δῆθεν σκοπό να το κάνουμε γρηγορότερο. Ἄς φτιάξουμε λοιπόν πρῶτα τα κάθε εἴδους σκασμένα λάστιχα και ξανασυζητᾶμε τα περί κάρτας ἀργότερα και ὠριμότερα. Το πλινθίον - chip - της κάρτας θα εἶναι φαντάζομαι ἕνας ἀσίγαστος πόθος για το θηρίον. Ἀποστρέφομαι την θρησκοληψία ἀλλά κάπου μακρυά ἠχοῦν τά τύμπανα τῆς Ἀποκαλύψεως.