• Σχόλιο του χρήστη 'Small is beutiful' | 12 Δεκεμβρίου 2010, 17:20

    Ο σχεδιασμός του πλαισίου (υλοποίησης και λειτουργίας) της κάρτας, θα καλούσε για τη δημιουργία ενός αρχικού κορμού εχεδιασμού και εφαρμογών, πάνω στη βάση προτεραιοτήτων. Μια γενική θεώρηση θα μπορούσε να ήταν: (1) Ορισμός γεγονότων οροσήμων στη ζωή των πολιτών, σε πρώτη φάση γέννηση, αλλαγή (ές) οικογενειακής κατάστασης, θάνατος. (επίπεδο 1) (2) Ορισμός 2-3 κυρίων υποσυστημάτων προς υλοποίηση. Για παράδειγμα, δημογραφικό, φορολογικό, ασφαλιστικό, νοσηλευτικό (κάρτα ασθενούς). (επίπεδο 2) (3) Για κάθε ένα από τα ορόσημα στο (2) oρισμός ενός τουλάχιστον υποσυστήματος (1ο επίπεδο), εφαρμογών, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και του κράτους κυρίως για δι-υπηρεσιακές ανάγκες. (επίπεδο 3). (4) Πολύ καλός σχεδιασμός για τα υποσυστήματα μετάπτωσης των δεδομένων, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν ήδη ηλεκτρονικά αρχεία. Απαιτείται ο "καθαρισμός" των αρχείων, και εν γένει η εξυγίανσή τους. (5) Σχεδιασμός άλλων εφαρμογών μπορεί να γίνει σε άλλη φάση, και θα αξιοποιεί τον κορμό που θα έχει ήδη δημιουργηθεί. Δεν είανι απαραίτητο να γίνουν όλα άμεσα.