• Σχόλιο του χρήστη 'Σταματέλα Πρεντουλή' | 11 Αυγούστου 2011, 12:40

    Θεωρώ απαραίτητη τη διεύρυνση της δυνατότητας συμμετοχής του πολίτη μέσω δημοψηφίσματος σε επιπλέον ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του κράτους, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν και συνεχώς εξελίσσονται στην Ελλάδα, με συνέπειες απρόβλεπτες ακόμα και για αυτούς που ρυθμίζουν τα εθνικά μας θέματα. Είναι κοινωνική απαίτηση η εφαρμογή της διαδικασίας δημοψηφίσματος καθώς και η διεύρυνση των ζητημάτων που απαιτούν δημοψήφισμα. θα πρέπει όμως η διαδικασία δημοψηφίσματος να προσαρμοστεί στις δυνατότητες που δίνει πλέον η τεχνολογία και να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και όχι με παραδοσιακές εκλογικές διαδικασίες. Με κατάλληλη ενημέρωση των πολιτών και με τη βοήθεια που μπορούν να παράσχουν τα Κ.Ε.Π. (σε όσους από τους πολίτες επιθυμούν εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω δημοψηφίσματος, αλλά αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις παροχές της τεχνολογίας), είναι δυνατή η διεξαγωγή δημοψηφίσματος ηλεκτρονικά.