• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος' | 17 Μαρτίου 2015, 21:18

    Το συμβούλιο πρέπει να γνωμοδοτεί κάθε τρίμηνο. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα αναστολής - άρσης της δυνητικής αργίας για οικονομικούς κοινωνικούς λόγους - όπως υπήρχε η δυνατότητα αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας