• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ' | 18 Μαρτίου 2015, 18:58

    Στο N 4057_2012 άρθρο 144 παράγραφος 6 αναφέρεται ότι: "Σε περίπτωση που ο διωκόμενος υπάλληλος αθωωθεί αμετάκλητα, περίληψη της απόφασης αναρτάται στο διαδίκτυο ή δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο." Κατά την άποψη μου πρέπει να προστεθεί η παράγραφος: Σε περίπτωση που ο διωκόμενος υπάλληλος αθωωθεί από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, περίληψη της απόφασης αναρτάται αμέσως στο διαδίκτυο ή δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.