• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ' | 18 Μαρτίου 2015, 18:39

    Στο N 4057_2012 άρθρο 105 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι: «Το υπόλοιπο των αποδοχών του ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί στον υπάλληλο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον δεν τεθεί σε αργία σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 103 ή απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.» Κατά την άποψη μου πρέπει να προστεθεί η παράγραφος: Το υπόλοιπο των αποδοχών του αποδίδεται στον υπάλληλο όταν αθωωθεί αμετάκλητα, μετά από απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου για το αδίκημα της «παράβασης καθήκοντος» γιατί ο κάθε Προϊστάμενος που έχει στοχοποιήσει υπάλληλο, μπορεί να εκλαμβάνει κάθε αδίκημα εντός υπηρεσίας π.χ.κριτική κατά του Διευθυντή ως αδίκημα παράβασης καθήκοντος….