• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 18 Μαρτίου 2015, 23:44

    Με την παρ. Z.3. περίπτωση 6 Ν.4093/2012, τα άρθρα για την αργία εφαρμόζονταν και στους στρατιωτικούς, παρά το ότι ο Ν.3528/2007 αφορά στους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους και τη στιγμή μάλιστα που οι στρατιωτικοί έχουν δικές τους (ειδικές και, κατά την κρίση του καθενός, αυστηρότερες) διατάξεις πειθαρχικού δικαίου (Ν.3883/2010, ΝΔ 1400/1973 κλπ.). Η κατάργηση της συγκεκριμένης υποπαραγράφου δηλώνει την πρόθεση του νομοθέτη να παύσει την ισχύ των διατάξεων περί αργίας στο στρατιωτικό προσωπικό;