• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη' | 20 Μαρτίου 2015, 00:36

    Πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά όλες οι παράμετροι που οδηγούν έναν υπάλληλο σε αργία ήαναφορά για παράβαση καθήκοντος ,διότι παρατηρείτε το.φαινόμενο ανώτεροι προϊστάμενοι Δ/ντες κλπ. Να συντάσσουν ΕΔΕ για ασήμαντους λόγους που στην πλειονότητα τους είναι ψευδής& γίνονται για εκφοβισμό των εργαζομένων ούτως ώστε να αποτρέπονται να εγείρουν αντιρρήσεις σε εντολές ανώτερων, που έχουν να κάνουν με αμερόληπτη εξάσκηση των καθηκόντων &τήρηση του συντάγματος & των Νόμων