• Σχόλιο του χρήστη 'ιωάννης τσιωνάς' | 21 Μαρτίου 2015, 19:10

    άρθρο 9 παρα 2 εδάφιο 1α Υπάρχουν αδικήματα που επισύρουν έως και την ποινή της έκπτωσης (παύσης). Η ποινή αυτή επιβάλλεται όταν βέβαια αφορούν σοβαρό βαθμό του αδικήματος. Εάν αδίκημα είναι ελαφρύ, η κατηγορία του αδικήματος δεν μπορεί να θεωρείται προϋπόθεση για αλλά και η σοβαρότητα του. Πρόταση για επαναδιατύπωση: έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα που μπορεί να επισύρει οριστική παύση σε τέτοιο βαθμό σοβαρότητας που ενδέχεται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης Σχόλιο: Η έννοια της παράβασης καθήκοντος είναι αρκετά γενική στο πειθαρχικό δίκαιο. Σίγουρα είναι δύσκολο να οριστεί σαφώς αλλά η ασάφεια έχει χρησιμοποιηθεί εις βάρος των υπαλλήλων.